Gdynia Buduje

Dwie oferty na rozbudowę placu zabaw na Babich Dołach

Plac zabaw przy ulicy Dedala 6-8 w dzielnicy Babie Doły, który będzie rozbudowywany w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2018 // fot. MGGP Aero / gdynia.polska3d.pl

Plac zabaw przy ulicy Dedala 6-8 w dzielnicy Babie Doły, który będzie rozbudowywany w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego 2018 // fot. MGGP Aero / gdynia.polska3d.pl

27.08.2019 r.

Plac zabaw przy ulicy Dedala 6-8 to ważny punkt spotkań, zabaw i integracji najmłodszych mieszkańców dzielnicy Babie Doły. Już pod koniec tego roku jedna z firm, które złożyły swoje oferty w przetargu, odda do użytku nową część tego placu. Będzie ona dostosowana do potrzeb starszych dzieci. To kolejna realizacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, której beneficjentami będą najmłodsi mieszkańcy Gdyni.

Autor tego projektu obywatelskiego, Daniel Kowalski, wnioskował, aby rozbudowany plac pełnił funkcję rekreacyjną i integracyjną dla starszych dzieci. Co więcej, nowo zagospodarowany teren będzie docelowo połączony z już istniejącym placem dla maluchów. Razem stworzą bezpieczną i ponad dwa razy większą przestrzeń zabaw dla każdego.

- W Gdyni stawiamy na aktywność dzieci i młodzieży. Zależy nam na tym, aby najmłodsi mieszkańcy mogli spędzać swój wolny czas nie tylko przed ekranami tabletów i smartfonów, ale właśnie aktywnie, w swoim najbliższym otoczeniu. Tak więc nowy plac zabaw pozwoli właśnie tym starszym dzieciom na kreatywne wykorzystanie ich energii. Mam również nadzieję, że będą go traktować go jako fajne i przyjazne miejsce integracji z rówieśnikami - podkreśla wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju Marek Łucyk.

Rozbudowana część placu o powierzchni 433 m2 będzie wyposażona w nowoczesne urządzenia spełniające aktualne normy bezpieczeństwa. Zostaną one ustawione w takiej sekwencji, aby stworzyły fantastyczny tor przeszkód. Będą to:
- równoważnia
- siatka do wspinaczki
- liana tarzana
- kładka
- równoważnia na sprężynie
- słupki
- zestaw trampolin.

Co ważne, wszystkie urządzenia zostaną zamontowane z zachowaniem tzw. bezpiecznych stref. Teren placu zostanie ogrodzony, a projektant zaplanował wyłożenie go nawierzchnią żwirową, syntetyczną oraz trawiastą. Plac zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zyska też ławki oraz stojak rowerowy.

Inwestycję przy ul. Dedala 6-8 będzie realizować jedna z firm, które przesłały swoje oferty do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni. Firma Green Poland Krzysztof Polakowski zaproponowała wykonanie projektu w kwocie 156 999,66 zł. Z kolei FB - Jelcz Sp. z o.o. złożyła ofertę na 199 076,73 zł.

Warto podkreślić, że do końca 2019 roku zostanie oddanych do użytku jeszcze 5 placów zabaw, które są zwycięskimi projektami Budżetu Obywatelskiego 2018.