Gdynia Buduje

Już wkrótce remont łącznicy zjazdowej na ul. J. Wiśniewskiego

Widok z góry na łącznicę Estakady Kwiatkowskiego. W czerwonej ramce zaznaczono fragment, który będzie ręmontowany // mat. pras. ZDiZ

Widok z góry na łącznicę Estakady Kwiatkowskiego. W czerwonej ramce zaznaczono fragment, który będzie ręmontowany // mat. pras. ZDiZ

22.04.2021 r.

Od połowy lutego łącznica zjazdowa z Estakady Kwiatkowskiego w kierunku Obłuża na ul. Janka Wiśniewskiego jest zawężona. Drogowcy zastrzegli, że ta zmiana w organizacji ruchu będzie obowiązywać do czasu rozpoczęcia remontu. Dziś odbyło się otwarcie ofert na wykonanie tego zadania. Zgłosiły się dwie firmy.


Gdyński Zarząd Dróg i Zieleni ogłosił postępowanie przetargowe, które ma wyłonić wykonawcę remontu łącznicy. Dokumentacja projektowa dla tego zadania jest już gotowa. Wskazuje ona precyzyjnie zakres koniecznych do wykonania robót, a nawet zawiera uwagi dotyczące tymczasowej organizacji ruchu, która będzie tam wprowadzona na czas prac.

– Otrzymaliśmy dwie oferty, które opiewają na kwoty o wiele niższe niż zakładany przez nas budżet. To świetna informacja i dobry prognostyk na sprawne podpisanie umowy. Ta łącznica  stanowi niezwykle ważny element ciągu transportowo-komunikacyjnego, z którego na co dzień korzystają mieszkańcy podróżujący do pracy czy centrum Gdyni. To również trasa, którą pokonują samochody ciężarowe oraz nasze gdyńskie autobusy. W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznego i płynnego ruchu w tym rejonie chcemy jak najszybciej przystąpić do prac remontowych – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

  • Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. zaproponowała kwotę 1 718 237,97 zł brutto,
  • Firma Strabag Sp. z o.o. zaoferowała wykonanie prac za kwotę 1 572 750,32 zł brutto.
Środki finansowe przeznaczone na zamówienie: 2 347 433,77 zł brutto.

Planowany remont zakłada m.in.:
  • wymianę dylatacji,
  • naprawę korpusu przyczółka wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym jego łożysk,
  • naprawę filarów oraz dźwigarów,
  • naprawę odwodnienia,
  • całkowitą wymianę nawierzchni bitumicznej na łącznicy wraz z wymianą izolacji,
  • całkowitą wymianę nawierzchni epoksydowych na kapach chodników.

– Dylatacja ma uszkodzenia mechaniczne, co powoduje ich nieszczelność. Wody opadowe czy sól używana podczas utrzymania zimowego jezdni spowodowała również ubytki w konstrukcji betonu. Jest to dla nas ważny sygnał do pilnego rozpoczęcia prac remontowych – wskazuje mgr inż. Teresa Okurowska z Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich w gdyńskim ZDiZ. – Przy okazji remontu dylatacji oraz konstrukcji filarów wykonamy też nową izolację poziomą wraz z nawierzchnią asfaltową na łącznicy oraz jej bezpośrednich dojazdach, co z pewnością poprawi komfort i płynność jazdy w tym rejonie – dodaje inżynier Okurowska.

Estakada główna składa się ze 104 przęseł oraz dodatkowych przęseł wjazdowych i zjazdowych. Konstrukcja remontowanej łącznicy składa się z 6 przęseł. Długość remontowanej łącznicy wynosi 115,5 m, a jej szerokość całkowita wynosi 9,60 m. Łącznie 850 m2 powierzchni obiektu zyska nową warstwę bitumiczną.