Gdynia Buduje

Kto chce zaprojektować i zbudować orłowską SPP?

Na zdj. po lewej parkomat, obok mapka przestawiająca granice Strefy Płatnego Parkowania w Orłowie // mat.pras. #dzielnicewGdyni, ZDiZ

Na zdj. po lewej parkomat, obok mapka przestawiająca granice Strefy Płatnego Parkowania w Orłowie // mat.pras. #dzielnicewGdyni, ZDiZ

09.04.2021 r.

W marcu Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłosił przetarg na projekt oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego Strefy Płatnego Parkowania w Orłowie. 7 kwietnia odbyło się otwarcie ofert. Realizacji tego zadania chce się podjąć bydgoska firma PM3D S.A.


– Działamy zgodnie z założonym harmonogramem. Naszym celem jest terminowe uruchomienie strefy płatnego parkowania w wybranych dzielnicach miasta. W przetargu na projekt orłowskiej strefy będziemy analizować jedną ofertę. Jest ona prawie 150 tys. złotych niższa niż szacowany pierwotnie budżet tego zadania. To bardzo dobra informacja, ale zanim dojdzie do podpisania umowy, musimy zweryfikować pozostałe kwestie formalne – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Oferta złożona przez firmę PM3D S.A. opiewa na kwotę 465 tys. złotych.

Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 75 dni kalendarzowych na realizację zadania. Zgodnie z wymaganiami będzie zobowiązany do:

- wykonania dokumentacji projektowej, zawierającej projekt stałej organizacji ruchu,
- przeprowadzenia robót budowlanych, w ramach których powstanie oznakowanie pionowe i poziome na terenie strefy,
- prowadzenia nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych obejmujących wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

– Mówimy o kompleksowej umowie na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Taki tryb został przez nas wybrany, aby skrócić czas na przekazywanie zadań od projektanta do wykonawcy drogowego i zmieścić się w terminie przed 1 lipca, wyznaczonym przez Radę Miasta na wdrożenie operacyjne strefy. W tym przypadku wykonawca niejako sam będzie zlecał wykonanie poszczególnych, wcześniej uzgodnionych rozwiązań projektowych własnej ekipie budowlanej. Co więcej – będzie mógł to robić etapowo, kolejnymi fragmentami dzielnicy Orłowo - począwszy od części nadmorskiej, skończywszy na rejonie placu Górnośląskiego. Przyjmujemy, że taka elastyczna formuła realizacyjna okaże się efektywnym wsparciem dla działań wykonawcy. Nie bez znaczenia jest fakt, że bydgoska firma już wcześniej realizowała zadania z zakresu projektowania w tej właśnie branży. Jednak w każdym przypadku, zanim podpiszemy kontrakt, bardzo dokładnie analizujemy złożone dokumenty i zwracamy uwagę na pozostałe kryteria, takie jak okres gwarancji i rękojmia na wykonane roboty budowlane – tłumaczy Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Strefa płatnego parkowania ma objąć poniższe ulice Orłowa:
Akacjowa (od ul. Wielkopolskiej do ul. Kasztanowej), Aldony, al. Zwycięstwa (od ul. Wielkopolskiej do ul. Świętopełka), Anny Waligóry, Balladyny, Bukowa, Bytomska, Chorzowska, Cumowników, Cyprysowa, Głogowska, Goplany, Inżynierska (od ul. Sieradzkiej do ul. Wielkopolskiej), J. Heidricha, Jesionowa, Jodłowa, J. Kiedronia, Kaprów, Kasztanowa (od ul. Akacjowej do al. Zwycięstwa), Króla Jana III, Mestwina, Mysłowicka, Nawigatorów, Olchowa, Orłowska, Perkuna, plac Górnośląski, Plażowa, Popiela, Powstania Styczniowego (od al. Zwycięstwa do ul. Spacerowej), Przebendowskich,, Przemysława, Raciborska, W. Roszczynialskiego, Rybnicka, Sieradzka (od początku do ul. Wrocławskiej), Sosnowiecka, Spacerowa, Szyprów (od al. Zwycięstwa do ul. Spacerowej), Światowida, Świerkowa (od ul. Orłowskiej do ul. Przebendowskich), Świętopełka, Wielkopolska (od ul. Wrocławskiej do al. Zwycięstwa), Wrocławska (od ul. Sieradzkiej do ul. Wielkopolskiej), Zaciszna, Zapotoczna (od ul. Spacerowej do ul. Anny Waligóry), dr. T. Zegarskiego.

Przypomnijmy, że rozszerzenie gdyńskiego obszaru płatnego parkowania obejmie również dzielnice tj. Działki Leśne, część Grabówka czy Wzgórze św. Maksymiliana.  Nastąpi ono w drugiej połowie 2021 roku.