Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
Gdynia Buduje

Kto wybuduje kanał deszczowy na odcinku ul. Partyzantów

Ten odcinek ul. Partyzantów zyska nową kanalizację deszczową // fot. ZDiZ

Ten odcinek ul. Partyzantów zyska nową kanalizację deszczową // fot. ZDiZ

09.06.2021 r.

Dwie firmy są zainteresowane budową kanału deszczowego na ulicy Partyzantów. Kanalizacja ma być zrealizowana na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bema do skrzyżowania z ulicą Świętojańską. Zarząd Dróg i Zieleni ma już gotową dokumentację projektową przebudowy. Oferty będą teraz weryfikowane.

Zazwyczaj o kanałach deszczowych przypominamy sobie w momencie, gdy mamy do czynienia z nawalnymi deszczami. Sprawna „burzówka” jest w stanie optymalnie odprowadzić wody opadowe, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców i ich domów. Dlatego też chcemy zabezpieczyć fragment ulicy Partyzantów, gdzie obok istniejących bloków mieszkalnych powstała nowa zabudowa. Dokładnie przeanalizujemy złożone oferty, aby wyłonić wykonawcę robót – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W ramach przetargu chęć budowy kanału zgłosiły:
  • ELGRUNT Sp. z o.o. z Gdyni, która zaoferowała wykonanie zadania w kwocie 368 692,50 złotych brutto.
  • Usługi Wielobranżowe Michał Młyński z Borucina zaoferował wykonanie robót w kwocie 242 310,00 złotych brutto.
W ramach budowy wykonawca będzie miał za zadanie wykonać wykopy, zdemontować istniejący kanał, przykanaliki i wpusty deszczowe oraz studnię rewizyjną. W kolejnym etapie robót planowane jest ułożenie kanału o długości 152 metrów oraz przykanalików. Na przebudowanym odcinku zostanie też zamontowanych 6 studni rewizyjnych oraz 9 wpustów drogowych.

Zmodernizowana kanalizacja deszczowa zapewni większą przepustowość, a co za tym idzie sprawniejsze odprowadzanie wód opadowych oraz roztopowych. Znaczenie tego typu inwestycji jest ogromne, pomimo, że na co dzień nie zauważamy podziemnej infrastruktury – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni.