Gdynia Buduje

Kto wybuduje nową infrastrukturę drogową w Orłowie ?

Kto wybuduje nową infrastrukturę drogową w Orłowie ?, mapa z zakresem realizacji inwestycji, #dzielnicewGdyni

Kto wybuduje nową infrastrukturę drogową w Orłowie ?, mapa z zakresem realizacji inwestycji, #dzielnicewGdyni

29.12.2020 r.

Miasto szuka chętnych na budowę odcinka ulicy Spółdzielczej wraz z rozbudową ulicy Bernadowskiej w Gdyni. Oferty można składać do 28 stycznia 2021 r.


W ramach inwestycji planowana jest budowa i rozbudowa układu drogowego w Orłowie. Powstanie tam nowy fragment jezdni wraz z nawierzchnią, wybudowane zostaną chodniki, miejsca postojowe i zjazdy. Wykonany zostanie też przepust drogowy.  
 
- Inwestycja w Orłowie to kompleksowe działanie, którego głównym elementem jest rozbudowa infrastruktury drogowej w tej części dzielnicy. Istotną częścią zadania jest także budowa kanalizacji deszczowej wraz z podziemnym i naziemnymi zbiornikami, które zabezpieczą ten obszar przed podtopieniami. Mieszkańcy zyskają także nowe energooszczędne oświetlenie oraz zieleń  - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Zadanie przewiduje również budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, w tym budowę podziemnego zbiornika retencyjnego, mającego na celu przejęcie wód opadowych z obszaru zlewni ul. Bernadowskiej i ul. Społdzielczej w Gdyni i odprowadzenia ich - po oczyszczeniu - do potoku Swelina. Na tym obszarze powstaną także dwa otwarte zbiorniki retencyjno-chłonne.
 
- Przed nami kolejna inwestycja, po rozbudowie ul. Hodowlanej na Witominie i odtworzeniu Potoku Wiczlińskiego na Chwarznie-Wiczlinie,  w ramach której na terenie Gdyni pojawią się zbiorniki retencyjne. Stałym elementem zielonej polityki miasta jest  budowa miejskiego systemu odwodnienia dróg, zagospodarowującego wody opadowe i roztopowe bezpośrednio w danej lokalizacji, co jest zarówno przyjazne środowisku jak i bardziej ekonomiczne – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Na terenie inwestycji przebudowana zostanie także sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna wraz z budową przepompowni. Powstanie nowe oświetlenie uliczne, pojawi się zieleń, w tym nowe nasadzenia i przesadzenia drzew, krzewów oraz trawniki, a także elementy małej architektury.
 
- Orłowo to urokliwe miejsce i choć większość kojarzy je z terenami nadmorskimi to również wspaniały tereny przyleśne. Są to miejsca niełatwe inwestycyjnie, jednak zaprojektowane działania pozwolą uzyskać warunki oczekiwane przez mieszkańców – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. 

Inwestycja realizowana będzie wraz z Invest Komfort Spółka Akcyjna Sp. K z siedzibą w Gdyni oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, finansującym budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Potencjalny wykonawcy oceniany będzie wg kryteriów: ceny brutto – 60%, okresu wykonania i udzielonej gwarancji – 10% oraz doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji zamówienia - 20%. Czas wykonania nie może być dłuższy niż 60 tygodni od daty podpisania umowy.
 
Oferty można składać do 28 stycznia 2021 r. do godz. 10:00, szczegóły zamówienia w BIP.