Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły Od 4 lipca ul. Świętojańska jednokierunkowa - sprawdź szczegóły
Gdynia Buduje

Modernizacja osłon przeciwporażeniowych

Kładka pomiędzy Al. Zwycięstwa oraz ul. Łużycką // fot.ZDiZ

Kładka pomiędzy Al. Zwycięstwa oraz ul. Łużycką // fot.ZDiZ

29.05.2020 r.

Dobre informacje dla mieszkańców korzystających z kładki łączącej ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy Al. Zwycięstwa oraz ul. Łużycką. Już wkrótce zyska ona nowe, wzmocnione osłony przeciwporażeniowe. To ważny element tej konstrukcji, który zapewni bezpieczeństwo pieszym oraz rowerzystom. Zarząd Dróg i Zieleni wyłonił już wykonawcę tej modernizacji.

Nad  trakcją  elektryczną  torów  kolejowych  PKP  PLK  i  PKP  SKM,  na środkowym przęśle  kładki,  znajdują  się  osłony  przeciwporażeniowe. Są one wykonane  w  formie  stalowego  rusztowania, który wypełniony jest przeźroczystym poliwęglanem o grubości 20 mm. Stalowa konstrukcja  rusztowania została zabezpieczona  ogniową  powłoką  cynkową  oraz  farbami doszczelniającymi epoksydowo-poliuretanowymi. Na kładce zamontowano 12 osłon przeciwporażeniowych, których główną funkcją jest zabezpieczenie osób korzystających z kładki przed ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym z sieci jezdnej.

- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej każdy obiekt mostowy zlokalizowany nad liniami kolejowymi o trakcji elektrycznej musi być wyposażony w osłony zabezpieczające pieszych. Osłony na naszej kładce zostały uszkodzone, dlatego tak ważna jest ich wymiana. Koszt modernizacji wyniesie prawie 600 tysięcy złotych, ale to konieczna inwestycja z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z kładki – wyjaśnia Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót będzie zobligowany do opracowania  harmonogramu  prac i uzgodnienia z PKP wszystkich zamknięć torów i sieci trakcyjnej w bezpośrednim sąsiedztwie kładki.

- Większość kosztów realizacji tego zadania pochłoną tzw. koszty kolejowe. Wymiana osłon będzie wiązała się z koniecznością wielokrotnego wyłączenia napięcia w trakcji nad poszczególnymi torami, wstrzymania ruchu pociągów czy zmiany harmonogramu ich kursowania – tłumaczy inż. Teresa Okurowska, która będzie nadzorować modernizację z ramienia Zarządu Dróg i Zieleni.
 
Wymianę osłon przeprowadzi firma MTM S.A., która została wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego.
 
Od dnia podpisania umowy wykonawca będzie miał 170 dni kalendarzowych na zmodernizowanie osłon. Wykonawca zagwarantował 64 miesiące okresu rękojmi i gwarancji na nowo zamontowane osłony.