Gdynia Buduje

Modernizacja ulicy Mitry coraz bliżej

Modernizacja ul. Mitry coraz bliżej, mat. #dzielnicewGdyni

Modernizacja ul. Mitry coraz bliżej, mat. #dzielnicewGdyni

17.02.2021 r.

Hydro‑Mag Sp. z o.o. wybuduje kanalizację deszczową na ul. Mitry w Gdyni. Wykonawca został wybrany w drugim postępowaniu przetargowym i zrealizuje tę wyczekiwaną przez mieszkańców Chwarzna-Wiczlina inwestycję w ciągu 17 tygodni od podpisania umowy.

- Kompleksowa inwestycja na ul. Mitry obejmie zarówno budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, jak i modernizację infrastruktury drogowej. To przykład dobrej współpracy na linii Urząd Miasta-Rada Dzielnicy, które wspólnie partycypują w kosztach tego zadania - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. - Gdynia Zachód to jedna z najbardziej rozwijających się części naszego miasta, zakończyliśmy niedawno działania inwestycyjne w kilku lokalizacjach na tym obszarze, m.in. przy  ul. Marsa i ul. Jowisza, ul. kard. Wyszyńskiego, ul. Atlasa, ul. Kąkola oraz ul. Krauzego. W procedowaniu są także zamierzenia inwestycyjno–remontowe Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na lata 2019 -2023, które wkrótce trafią do realizacji – podsumowuje wiceprezydent.

Na około 200-metrowym odcinku ul. Mitry powstanie kanalizacja deszczowa, a także przebudowana zostanie sieć wodociągowa. Jednocześnie wykonawca zadba też o zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone roboty rozbiórkowe, ziemne i drogowe.

 - Budowa ul. Mitry łączy w sobie elementy, które na stałe wpisały się w priorytety inwestycyjne gdyńskiego samorządu. Jest  to działanie lokalne, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i odpowiedzią na zmieniający się klimat – powstająca kanalizacja burzowa pozwoli zagospodarować wodę podczas intensywnych opadów, a sam rejon w bliskości szkoły wpłynie na codzienny komfort zarówno mieszkańców ulicy, jak jej codziennych użytkowników – mówi Jakub Ubych, radny miasta.
 
Ulica Mitry na całej długości zyska także nową nawierzchnię z kostki betonowej, aktualnie jest tam droga gruntowa z odcinkami z płyt betonowych. Wykonane zostaną również wjazdy do posesji oraz miejsca parkingowe. Po zakończeniu inwestycji na tym obszarze uporządkowana zostanie zieleń.
 
Jak podkreślała Małgorzata Białoskórska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. - Rada Dzielnicy od kilku lat zabiegała o modernizację tej części dzielnicy. Najistotniejszym elementem tej inwestycji, który zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców, będzie nowa kanalizacja deszczowa. Ponadto ul. Mitry składa się z dwóch fragmentów jezdni i ze względu na bliskość przedszkola i Szkoły Podstawowej nr 48 jest mocno eksploatowana, cieszy nas także fakt, że zyska nową nawierzchnię wraz z przyległą jej infrastrukturą.
 aktualny widok na ulicę Mitry, dwie części jezdni, wykonane z płyt betonowych, mat. #dzielnicewGdyni
Hydro‑Mag Sp. z o.o. zrealizuje inwestycję w ciągu 17 tygodni. Jej koszt opiewa na 920 tysięcy złotych.