Gdynia Buduje

Naprawa korpusu drogowego na Karwinach

Naprawa korpusu drogowego na Karwinach, zakres planowanej inwestycji, mat. #dzielnicewGdyni

Naprawa korpusu drogowego na Karwinach, zakres planowanej inwestycji, mat. #dzielnicewGdyni

04.01.2021 r.

Wydział Inwestycji ogłosił postępowanie przetargowe na naprawę korpusu drogowego ul. Zofii Nałkowskiej w rejonie przepustu P5 w ciągu potoku Źródło Marii w Gdyni wraz z budową muru oporowego.  


Celem inwestycji jest przywrócenie stanu technicznego korpusu drogowego i nawierzchni jezdni ul. Nałkowskiej sprzed awarii spowodowanej ulewnymi deszczami w 2016 roku. Aktualny stan terenu to zapadnięta prawa krawędź jezdni - w wyniku osuwiska, które powstało w związku z rozmyciem nasypu drogowego.

- Według opracowanej dokumentacji projektowej w ramach naprawy korpusu drogowego w rejonie przepustu P5 istniejąca nawierzchnia jezdni zostanie rozebrana i wymieniona, wraz z nasypem drogowym od strony wylotu, a skarpa będzie dodatkowo umocniona. Mieszkańcy zyskają także wyremontowany chodnik – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Wybrany wykonawca będzie musiał przeprowadzić roboty rozbiórkowe, ziemne i drogowe, a także postawić mur oporowy w technologii ścianki szczelnej oraz zadbać o odpowiednie ukształtowanie nasypu skarpy i jego umocnienie. Ponadto przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa. Usunięte będą też karpiny drzew i krzewów, a na skarpie pojawi się zieleń.
- Przepust, w sąsiedztwie którego nastąpiło osunięcie nasypu korpusu drogowego, znajduje się bezpośrednio przed zbiornikiem retencyjnym „Karwiny” zlokalizowanym w ciągu potoku Źródło Marii przy ul. Zofii Nałkowskiej. Zbiornik retencyjny wybudowany został w 2014 r. i jest istotnym elementem sieci hydrotechnicznej miasta. Ze względu na charakter budowli konieczne było przeprowadzenie szeregu uzgodnień, które znacznie wykraczały poza procedury przy standardowych obiektach drogowych – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Nadzór autorski nad realizacją zamówienia będzie sprawować AS-Projekt Adam Stypik z Gdańska. Okres wykonania przedmiotu zamówienia, łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, wynosi 24 tygodnie od daty podpisania umowy, nie może być jednak dłuższy niż 52 tygodnie. Oferty należy składać do 26 stycznia 2021 roku, do godz. 10:00, szczegóły zamówienia w BIP.