Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Gdynia Buduje

Nowa droga rowerowa na północy Gdyni

Mapa graficzna inwestycji //mat.prasowe

Mapa graficzna inwestycji //mat.prasowe

19.05.2020 r.

Gdynia szuka wykonawcy robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Derdowskiego do ul. Kwiatkowskiego poprzez budowę drogi rowerowej – zadanie 1”. Nowa infrastruktura dla rowerzystów realizowana będzie w ramach międzynarodowej trasy R-10.
 
Inwestycja jest jednym z elementów metamorfozy układu drogowego w północnych dzielnicach Gdyni. Przypomnijmy, że Gdynia wspólnie z gminą Kosakowo planuje rozbudowę ulicy płk. Dąbka, która obejmie m.in. budowę nowego wiaduktu drogowego oraz drogi rowerowej.

- Ulica Pułkownika Dąbka to newralgiczny odcinek drogowy na północy Gdyni, cieszy mnie fakt, że ten fragment arterii drogowej o intensywnym natężeniu ruchu, zyska nową infrastrukturę rowerową, wraz z chodnikami, oświetleniem i zielenią – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju

Wykonawca robót budowlanych, zgodnie z dokumentacją projektową, zrealizuje m.in.:
  • roboty rozbiórkowe i demontażowe,
  • roboty ziemne,
  • roboty drogowe, w tym: budowę drogi rowerowej z SMA o długości około 400 m.
 
W ramach budowy drogi rowerowej w ul. Płk. Dąbka na odcinku od ul. Andersa do ul. 
Kwiatkowskiego, powstaną także chodniki, na wysokości skweru im. Ireny Kwiatkowskiej, przy skrzyżowaniu z ul. Kwiatkowskiego oraz obustronny na skrzyżowaniu z ul. Andersa. Dodatkowo odcinek zyska nowoczesne oświetlenie, małą architekturę w postaci przysiadaków, podpórek dla rowerzystów oraz nasadzenia zieleni: trawniki, 16 lip i 2 jesiony, 348 sztuk krzewów berberys Thunberga i ponad 1000 sztuk liliowca.
 
Pożądany okres wykonania zamówienia, łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru to 25 tygodni od dnia podpisania umowy, a oferowany okres realizacji zamówienia nie może być dłuższy niż 52 tygodnie. Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia nie mniej niż 36 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonaną robotę budowlaną. Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie: cena oferty brutto - 60 %, czasu udzielonej gwarancji i rękojmi - 14 %, okresu wykonania - 20 % oraz ryzyka poniesienia kosztów wykonania robót dodatkowych - 6 %.
 
Oferty można składać do 30.06.2020 r. do godz. 10:00, szczegóły w BIP
 
Inwestycja powstanie w ramach projektu „Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym – utworzenie trasy R-10 na obszarze Gdyni” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.