Gdynia Buduje

Nowe oświetlenie ulicy Kormorana w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino

ulica Kormorana w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, fot. D.Waletko

ulica Kormorana w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, fot. D.Waletko

10.10.2019 r.

Sześciu wykonawców zgłosiło się do przetargu w ramach realizacji oświetlenia ulicy Kormorana w dzielnicy Chwarzno-Wiczlino. Cztery oferty są poniżej zakładanej kwoty na sfinansowanie tej inwestycji. Miasto zarezerwowało na ten cel środki w wysokości 206 071,89 zł brutto.  
 
- W Gdyni skutecznie działamy w zakresie nowoczesnego oświetlenie oraz wymiany starych lamp. Stawiamy na ekologię i energooszczędne rozwiązania. Tym samym zwiększamy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców w naszych dzielnicach - podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju
 
Swoje oferty zgłosili następujący wykonawcy:
 
- NRG usługi elektryczno-energetyczne” K. Dombrowski – 171 964,00 zł brutto
- Przedsiębiorstwo VOLFRAM, Mokrzycki, Podgórski Sp. Jawna – 222 115,00 zł brutto
- Protel Firma Usługowo-Produkcyjna Tomasz Kopacz – 151 520,00 zł brutto
- PHU ELEKTRO Michał Wesołowski – 254 764,00 zł brutto
- ELPOL Firma Robót Elektrycznych H.Szweda – 189 420,00 zł brutto
- ENERGA OŚWIETLENIE Sp. Z.O.O – 166 142,42 zł brutto
 
Po wnikliwej analizie, wybrana zostanie oferta firmy, która zrealizuje inwestycję w zakresie robót budowlanych i pełnienia nadzoru autorskiego. Termin wykonania prac wskazany przez wykonawców, wynosi od 14 do 23 tygodni.

 
 
- Oświetlenie ulicy Kormorana to kolejna inwestycja w tej dzielnicy. W przypadku tego działania, inicjatywa  wyszła wprost od mieszkańców, olbrzymia determinacja i zaangażowanie Pani Agnieszki Kacprowicz doprowadziła do momentu, w którym czekamy na wybór najkorzystniejszej oferty. Jestem przekonany, że niebawem będzie to obszar z nowoczesnym oświetleniem LED. Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino właśnie zatwierdziła następny projekt - oświetlenie na ul. Jana Kazimierza i będzie to na pewno, nie ostatnia inwestycja oświetleniowa na terenie Gdyni Zachód - Jakub Ubych, pełnomocnik Prezydenta ds. dzielnic, radny miasta
 
 
Roboty budowlane w ramach tej inwestycji obejmą: roboty ziemne i elektryczne, w tym:
 • ułożenie kablowej linii oświetleniowej,
 • wykonanie przejść w okolicy drzew i krzewów metodą bezwykopową,
 • ułożenie przepustów z rur ochronnych,
 • wykonanie uziemienia ochronnego,
 • montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED
 • wymianę opraw oświetleniowych na istniejących słupach na nowe oprawy oświetleniowe LED
 • rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni po robotach instalacyjnych
 • odtworzenie trawników po robotach instalacyjnych, wraz z pielęgnacją w okresie 1 roku od dnia odbioru końcowego

ulica Kormorana

Systematycznie w dzielnicach Gdyni budowana jest infrastruktura oświetleniowa. Na Chwarznie-Wiczlinie  mieszkańcy zyskali niedawno 177 lamp z oświetleniem LED wzdłuż głównych arterii drogowych w dzielnicy, zakańczana jest  także inwestycja na ul. Perkoza. W kolejce do realizacji czekają projekty m.in. ul. Jana Kazimierza i ul. Śliskiej.
 • ulica Kormorana, fot. D.Waletko
 • ulica Kormorana, fot. D.Waletko
 • ulica Kormorana, fot. D.Waletko