Gdynia Buduje

Remont szlaku turystycznego wraz z łącznikami przez gdyńskie lasy

szlak turystyczny TPK w Małym Kacku // fot. dzielnicewGdyni

szlak turystyczny TPK w Małym Kacku // fot. dzielnicewGdyni

14.11.2022 r.

Miasto szuka wykonawcy, który zrealizuje roboty budowlane pn. Szlak turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy na terenie Gdyni. Zadanie zakłada poprawę istniejących nawierzchni gruntowych, nową organizację ruchu dla istniejących odcinków utwardzonych, przebudowę fragmentu układu drogowego oraz całkowite oznakowanie szlaku.

- Zakres inwestycji obejmie 22 gdyńskie odcinki szlaku turystycznego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym wraz z łącznikami, w tym remont nawierzchni 9 odcinków i wykonanie nowego oznakowania dla całego zakresu. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy zyskają czytelnie oznakowaną, piękną trasę pieszo-rowerową wiodącą przez las z ekologiczną i przepuszczalną nawierzchnią, co z pewnością zachęci do wycieczek po TPK. - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. 

- Inwestycja realizowana jest w ramach projektu unijnego, który obejmuje teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w granicach administracyjnych zarówno Gdyni, jak i Gdańska oraz Sopotu. Jego celem jest przede wszystkim ochrona bioróżnorodności terenów leśnych i jednocześnie zwiększenie dostępności tych wyjątkowych zielonych obszarów dla naszych mieszkańców. - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
Całkowita długość remontowanej trasy wynosi 30 km w tym trasa główna - 22,7 km i obejmuje odcinek leżący w granicach administracyjnych miasta Gdyni, od okolic ogrodu Botanicznego w Marszewie do granicy z Sopotem wraz z pięcioma odcinkami łącznikowymi do ulic: Wiklinowej, Sosnowej, Olkuskiej, Bernadowskiej oraz rejon ulicy Reja w Sopocie.
 
W ramach inwestycji przewiduje się:

• utworzenie szlaku rekreacyjnego,
• poprawa jakości i dostępności istniejących dróg i szlaków dla ruchu
rowerowego i pieszego,
• skomunikowanie z trasami podrzędnymi,
• oznakowanie szlaku,
• remont szlaku na fragmentach ze zniszczoną nawierzchnią,
• budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Marszewskiej,
• budowa przejazdu dla rowerzystów przy istniejącym przejściu dla
pieszych na skrzyżowaniu ulic Chwarznieńska/Okrężna wraz z dodaniem sygnału S6 do istniejącej sygnalizacji świetlnej.


Na oferty czekamy do 5 grudnia do godz. 10:00, szczegóły na platformie zakupowej UM Gdyni.


Zamówienie realizowane jako część projektu pn.: „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

sciezka ue