Gdynia Buduje

Płk. Dąbka – otwieramy skrzyżowanie

Wczoraj na placu budowy spotkała się specjalnie zwołana rada. W spotkaniu wzięli udział m.in: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni, Roman Witowski, dyrektor ZDiZ w Gdyni oraz przedstawiciele firmy MTM, wykonawcy robót, fot. Jan Ziarnicki.

Wczoraj na placu budowy spotkała się specjalnie zwołana rada. W spotkaniu wzięli udział m.in: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni, Roman Witowski, dyrektor ZDiZ w Gdyni oraz przedstawiciele firmy MTM, wykonawcy robót, fot. Jan Ziarnicki.

30.05.2019 r.

To dobra wiadomość dla kierowców. Od poniedziałku, 3 czerwca, ruch na skrzyżowaniu ulicy płk. Dąbka z Trasą Kwiatkowskiego zostanie przywrócony. W sobotę i w niedzielę wykonawca ułoży warstwy bitumiczne. Dzięki temu w następnym, już zaplanowanym etapie inwestycji nie będą konieczne zamknięcia wlotów skrzyżowania, a ruch w kierunku Obłuża będzie mógł odbywać się bez większych zakłóceń.

Przypomnijmy, układ drogowy skrzyżowania ulicy płk. Dąbka z Trasą Kwiatkowskiego jest przebudowywany. W trakcie  prowadzonych robót – wymiany konstrukcji nawierzchni odsłonięto kanał ciepłowniczy. Ze względu na jego zły stan techniczny konieczny był demontaż starej sieci i ułożenie nowej, co spowodowało czasowe wyłączenie z ruchu wylotu ul. płk. Dąbka od strony Oksywia.- Na zwołanej w trybie pilnym radzie budowy zwiększono zakres prac do realizacji przy obecnej organizacji ruchu, dzięki  czemu skrzyżowanie zostanie otwarte w szerszym, niż planowano zakresie. Od poniedziałku, kierowcy jadący estakadą będą mogli korzystać ze wszystkich relacji skrętu – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Pomimo dużego zakresu prac, udało się utrzymać założone tempo i zagwarantować terminowe przywrócenie właściwej organizacji ruchu już od poniedziałku, 3 czerwca. Dodatkowo wykonany zostanie  zwiększony zakres prac  o ułożenie górnych warstw nawierzchni bitumicznych. Dzięki temu, w następnych etapach przebudowy – zajęcia będą mniej inwazyjne, powodując mniejsze utrudnienia w ruchu.
  • Wczoraj na placu budowy spotkała się specjalnie zwołana rada. W spotkaniu wzięli udział m.in: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni, Roman Witowski, dyrektor ZDiZ w Gdyni oraz przedstawiciele firmy MTM, wykonawcy robót, fot. Jan Ziarnicki.
  •  Od poniedziałku, 3 czerwca ruch na skrzyżowaniu ulicy płk. Dąbka z Trasą Kwiatkowskiego zostanie przywrócony w szerszym, niż dotąd planowano zakresie, fot. Jan Ziarnicki.
  •  Od poniedziałku, 3 czerwca ruch na skrzyżowaniu ulicy płk. Dąbka z Trasą Kwiatkowskiego zostanie przywrócony w szerszym, niż dotąd planowano zakresie, fot. Jan Ziarnicki.
  • Wczoraj na placu budowy spotkała się specjalnie zwołana rada. W spotkaniu wzięli udział m.in: Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni, Roman Witowski, dyrektor ZDiZ w Gdyni oraz przedstawiciele firmy MTM, wykonawcy robót, fot. Jan Ziarnicki.
  •  Od poniedziałku, 3 czerwca ruch na skrzyżowaniu ulicy płk. Dąbka z Trasą Kwiatkowskiego zostanie przywrócony w szerszym, niż dotąd planowano zakresie, fot. Jan Ziarnicki.
  •  Od poniedziałku, 3 czerwca ruch na skrzyżowaniu ulicy płk. Dąbka z Trasą Kwiatkowskiego zostanie przywrócony w szerszym, niż dotąd planowano zakresie, fot. Jan Ziarnicki.