Gdynia Buduje

Północ Gdyni włączona do systemu TRISTAR

skrzyżowanie Unruga-Kwiatkowskiego

Skrzyżowanie Unruga - Kwiatkowskiego, które zostało włączone do systemu Tristar // fot. ZDiZ

14.01.2022 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zakończył podłączenie ul. Unruga do systemu TRISTAR. Wpłynie to na płynność ruchu i komfort kierowców w tej części Gdyni.

- Włączenie kolejnych skrzyżowań w miejski system zarządzania ruchem poprawi przede wszystkim płynność jazdy. Dzięki systemowi TRISTAR, nadzorujący go inżynierowie mogą na bieżąco sterować ruchem i reagować w różnych sytuacjach na drodze. Podłączenie ul. Unruga stanowi kolejny krok do rozbudowy systemu i podłączania kolejnych urządzeń w północnych dzielnicach Gdyni - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Na początku stycznia inżynierowie z Referatu Sygnalizacji Świetlnej i Planowania Transportu w gdyńskim Zarządzie Dróg i Zieleni dodali skrzyżowania do systemu centralnego, dzięki czemu zyskali możliwość zarządzania ruchem przy wykorzystaniu narzędzi operatorskich systemu TRISTAR.

- Najważniejsza zmiana dotyczy skrzyżowania Unruga - Kwiatkowskiego, które po latach pracy w trybie stałoczasowym przeszło do pracy w trybie adaptacyjnym, czyli automatycznie dostosowuje się do zmiennych warunków ruchu poprzez zmianę długości sygnału w zależności od bieżących potrzeb, czyli liczby pojazdów – wyjaśnia Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni - Sterowniki komunikują się ze sobą, a wpływ na ich bieżące działanie mają operatorzy systemu. Dzięki temu będziemy mogli lepiej reagować na utrudnienia w ruchu, awarie, remonty - dodaje Michał Felon.
Teraz nowy system sterowania na ul. Unruga będzie kalibrowany, aby uzyskać najlepsze możliwe ustawienia i rezultaty. Kolejnym etapem jest podłączenie skrzyżowań w ciągu ul. Płk. Dąbka, co nastąpi po zakończeniu przebudowy ul. Kwiatkowskiego i wykonaniu brakujących połączeń kablowych.

Zasięg systemu TRISTAR zostanie w najbliższych miesiącach poszerzony również o kolejną dzielnicę - Chwarzno-Wiczlino.

- Skuteczność TRISTARA rośnie wraz z obszarem na który oddziałuje, stąd tak ważne jest włączanie nowych lokalizacji do systemu, które są kluczowe z punktu widzenia wydajności układu drogowego - mówi Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni - W trakcie podłączania do systemu jest najdalej wysunięte na zachód w Gdyni skrzyżowania z sygnalizacją: Chwarznieńska - Krauzego. W tym miejscu zlecone zostały już prace związane z wykonaniem połączeń światłowodowych oraz przygotowywane są do wymiany oprogramowania w sterowniku. Przewidywany termin zakończenia robót to rok 2022 - podkreśla wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
Obecnie w Gdyni w systemie TRISTAR pracuje 79 ze 103 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną.