Gdynia Buduje

Północna baza LIZUD-u prawie gotowa

druga baza LIZUD

Północna baza LIZUD // fot. ZDiZ w Gdyni

17.01.2022 r.

Kończy się budowa drugiej bazy technicznej Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg, która powstaje na działce gminnej przy ul. Północnej w Gdyni. Jej infrastruktura będzie prawie identyczna jak ta w bazie południowej przy ul. Starochwaszczyńskiej.

– Lokalizacja bazy przy ul. Północnej z pewnością poprawi logistykę oraz skróci czas dojazdu pługo-posypywarek m.in. do północnych dzielnic. To optymalizacja czasu i kosztów obsługi. Inwestycja podniesie też poziom bezpieczeństwa miasta w sytuacji zagrożeń zimowych. Baza zacznie działać prawdopodobnie jeszcze w tym sezonie zimowym. Dziś dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni przekazał mi optymistyczne informacje odnośnie postępu prac – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Inwestycja miała być gotowa w 2021 roku. Opóźnienie wynika z konieczności uzyskania dodatkowych pozwoleń. Potrzebne były m.in. dodatkowe uzgodnienia dotyczące bezpieczeństwa – ze względu na bliskość sieci wysokiego napięcia oraz możliwości jej wyłączenia w okresie zimowym. Warto zaznaczyć, że wszystkie bieżące zadania, również te w dzielnicach północnych Gdyni, realizuje dział LIZUD-u, więc miasto jest w pełni zabezpieczone pod kątem przejezdności dróg w okresie zimowym.

– W ramach inwestycji zamontowano już wszystkie instalacje wodociągowe i elektryczne, zbudowano zaplecze biurowo-socjalne, wiatę magazynową i obsługi codziennej pojazdów. W ramach prac powstanie jeszcze hala solna – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
wiata obsługi codziennej pojazdów
Baza północna, która powstaje na obszarze o powierzchni 0,7 ha, będzie odpowiedzialna za obsługę około 118,5 km dróg w Gdyni podzielonych na 7 tras. W sezonie zimowym będzie tam stacjonowało 8 pługo-posypywarek, a w sezonie letnim 2 zamiatarki i 1 polewaczka. Hala solna o powierzchni około 300 m2 pomieści ok. 1000 ton soli drogowej.

Obie bazy będą zintegrowane systemami: dyspozytorskimi, zaopatrzenia i organizacji. Koszt budowy drugiej bazy LIZUD-u to około 4 miliony złotych.