Gdynia Buduje

Porządkujemy zieleń po zimie

Porządkujemy zieleń po zimie // fot. M. Mielewski ZDiZ

Porządkujemy zieleń po zimie // fot. M. Mielewski ZDiZ

Rozpoczęliśmy grabienie, przycinanie i pielęgnowanie miejskiej zieleni. Prace trwają w różnych lokalizacjach Gdyni.

- Od kilku dni trwa wiosenne porządkowanie miejskiej zieleni. Prace polegają na grabieniu, pielęgnacji, czy na przycinaniu bylin, traw i krzewów. Roboty wykonują firmy zewnętrzne na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni – Wiosenne nasadzenia realizować będzie Wydział Ogrodnika Miasta – dodaje wiceprezydent.

na zdjęciu widoczna jest osoba wykonująca pielenie, trwające prace utrzymaniowe zieleni

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni prowadzi również prace polegające na bieżącej pielęgnacji drzew.

- Działania polegające na pielęgnacji drzew prowadzimy przez cały rok. Polegają one na przycinaniu drzew, usuwaniu posuszu, wyrównywaniu skrajni, odsłanianiu znaków i sygnalizatorów – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Wiosną rozpoczniemy również zdejmowanie osłon przeciwsolnych. Dzięki specjalnym płotkom w różnych częściach miasta chronimy drzewa i inną roślinność przed niekorzystnym dla nich wpływem soli drogowej, która wraz z błotem pośniegowym trafia z ulicy lub chodnika wprost do gleby i może powodować częściowe lub całkowite zamieranie roślin. Osłony przeciwsolne zostaną zdemontowane w ciągu najbliższych dni, w zależności od warunków atmosferycznych. Zdjęte zostaną również osłony z brzóz zlokalizowanych na ul. Śląskiej.

W ramach pozimowych porządków, wiosną przy sprzyjających warunkach atmosferycznych dział Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg w Zarządzie Dróg i Zieleni rozpocznie sprzątanie ulic, ciągów pieszych i rowerowych. W pierwszej kolejności zamiatane będą główne ciągi komunikacyjne, następnie drogi o mniejszym natężeniu ruchu. Prace będą prowadzone według ustalonego harmonogramu.

  • ikonaOpublikowano: 21.03.2023 08:00
  • ikona

    Autor: Magdalena Wojtkiewicz (m.wojtkiewicz@zdiz.gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 21.03.2023 10:16
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona