Gdynia Buduje

Molo w Orłowie. Akcja pielęgnacja

drewniane molo, deski, ławki, morze, niebo

Molo w Orłowie // fot. ZDiZ

27.05.2022 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni jak co roku podpisał umowę na utrzymanie oraz prace naprawcze molo w Orłowie. W planie jest wymiana desek, naprawa uszkodzonych elementów czy malowanie.


– To symboliczne miejsce. Chętnie odwiedzają je zarówno mieszkańcy, jak i turyści. Drewniane molo w Orłowie zostanie odnowione, tak aby w trakcie sezonu pomost wyglądał estetycznie i był bezpieczny. W pierwszym etapie skupimy się na najpilniejszych pracach – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Za około 163 tys. zł prace utrzymaniowe wykonywać będzie firma Stachtrans. Roboty będą realizowane w sposób ciągły, w całym okresie realizacji umowy, czy w ciągu 12 miesięcy.

– W ramach pierwszego etapu, do połowy czerwca wykonawca zrealizuje najpilniejsze prace we wskazanych przez nas miejscach. Chodzi m.in. o wymianę drewnianych desek oraz innych elementów w pokładzie molo, malowanie ławek i drabinek wyjściowych, naprawę uszkodzeń w balustradzie i malowanie – mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

W kolejnych etapach wykonawca wymieni inne zbutwiałe części pokładu molo i elementy balustrady. W planie jest też malowanie, wymiana uszkodzonych szczebli i ławek czy zakup kół ratunkowych w ramach rezerwy.

Wybrany w przetargu wykonawca będzie musiał również utrzymywać porządek na molo, usuwać nieczystości, a zimą odśnieżać teren. Umowa zawarta ze zwycięską firmą będzie obowiązywać do kwietnia 2023 roku.

Liczące 180 metrów długości molo w Orłowie ostatni gruntowny remont przeszło w 2007 roku. Wykonano wówczas wiele prac. Powstała nowa konstrukcja molo, a drewniane pale zostały wzmocnione stalowymi obręczami. Pojawił się także nowy pokład, krawężniki i balustrady. Przebudowa trwała 10 miesięcy.