Gdynia Buduje

Przebudowa ulicy Chwarznieńskiej coraz bliżej

Ulica Chwarznieńska na Witominie // fot. Dzielnice #wGdyni

Ulica Chwarznieńska na Witominie // fot. Dzielnice #wGdyni

08.05.2020 r.

Miasto Gdynia podpisało umowę z firmą Transprojekt Gdański Sp. z o. o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji pn. „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej /odcinek witomiński/ oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni”. W ramach projektu wykonawca zrealizuje także prace geodezyjne i będzie sprawować nadzór autorski nad tym zadaniem.
 
- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej ma za zadanie odciążyć newralgiczną arterię drogową biegnącą przez centrum dzielnicy Witomino. Pod względem komunikacyjnym to istotny odcinek jezdni prowadzący do zachodniej, stale rozwijającej się infrastruktury Gdyni. Projekt uwzględniał będzie także brakujący fragment drogi rowerowej łączący ulice Chwarznieńską z Rolniczą, co zdecydowanie usprawni komunikację rowerową do centrum. Zarówno z perspektywy samorządu jak i mieszkańców, to bardzo ważna inwestycja w tej części miasta - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Mapa graficzna zakresu prac planowanej inwestycji // mat. prasowe 
Mapa graficzna zakresu prac planowanej inwestycji // mat. prasowe 

W dokumentacji projektowej uwzględniona zostanie:
  • budowa ulicy Chwarznieńskiej od ulicy Małokackiej do ulicy Słonecznej,
  • przebudowa ulicy Sosnowej,
  • budowa skrzyżowania Chwarznieńska/Rolnicza/Małokokacka/Wielkokacka,
  • budowa drogi rowerowej w ulicy Chwarznieńskiej oraz odcinka drogi rowerowej w ulicy Rolniczej,
  • budowa odcinka ulicy Promiennej do ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem,
  • budowa odcinka ulicy Hodowlanej (od wyniesionego skrzyżowania z ulicą Słoneczną do ulicy Chwarznieńskiej),
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji,
  • budowa małej architektury - ławki, kosze, przysiadki, stojaki na rowery oraz nasadzenie zieleni.

Decyzję o podzieleniu projektu przebudowy układu drogowego Witomina na zadania związane z przebudową ul. Hodowlanej ze zbiornikiem retencyjnym oraz omawianej ulicy Chwarznieńskiej, już teraz można uznać za dobrą. Zmieniające się otoczenie w branży, duże zainteresowanie wykonawców pozwalają wybierać firmy gwarantujące wysoką jakość realizacji, a bardzo szybko postępujące prace są najlepszą rekompensatą dla częściowych utrudnień dla mieszkańców - mówi Jakub Ubych, radny miasta.
 
Ulica Chwarznieńska - na odcinku witomińskim zaprojektowana zostanie jako droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku od ul. Małokackiej do ul. Słonecznej. Na tym newralgicznym odcinku drogi pojawią się nowe zatoki autobusowe i sygnalizacja świetlna. Wzdłuż jezdni wykonane zostaną także chodniki, nowe oświetlenie oraz odwodnienie. Droga rowerowa zlokalizowana zostanie poza pasem jezdni.

Umowa z Transprojekt Gdański Sp. z o. o opiewa na kwotę 1 222 005 tysięcy złotych brutto. Projekt zostanie wykonany w ciągu 30 tygodni od daty podpisania umowy.

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej to kolejny element działań inwestycyjnych w dzielnicy Witomino oraz w kierunku Gdyni Zachód. Ogłoszenie budowy obwodnicy Witomina, inwestycje związane z budową zbiorników retencyjnych i odtworzeniem Potoku Wiczlińskiego, gruntowna przebudowa ulicy Hodowlanej, buspas na ulicy Rolniczej, kontrabuspas na ul. Chwarznieńskiej, remont ulicy Niskiej to szereg zmian i zadań podjętych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców w tej części miasta.