Gdynia Buduje

Przebudowy drogowe przy inwestycjach w dzielnicach północnych

Nowa infrastruktura dla pieszych oraz droga dla rowerów przy ul. adm. J.Unruga // fot. WPRD GRAVEL Sp. z o.o

Nowa infrastruktura dla pieszych oraz droga dla rowerów przy ul. adm. J.Unruga // fot. WPRD GRAVEL Sp. z o.o

09.05.2022 r.

Rozwój miasta opiera się na różnych działaniach – wśród nich są również realizacje komercyjne, takie jak budowa centrów usługowych, które przybliżając nowe funkcjonalności mieszkańcom. Dwie takie inwestycje powstają w dzielnicach północnych, a wraz z nimi rozbudowywana jest infrastruktura towarzysząca.

 
Zakończone zostały już prace przy budowie centrum handlowo-usługowego zlokalizowanego przy ul. adm. Unruga realizowanego przez firmę Hirpus Sp. z o.o., w ramach którego powstała infrastruktura w tym: nowe oświetlenie, chodnik, droga dla rowerów o nawierzchni bitumicznej, a także mała architektura i zabezpieczony pas zieleni. To znaczące działanie, które poprawiło komunikację w ciągu ul. adm. Unruga, Śmidowicza i Bosmańskiej.
 
- Zależy nam, aby wszelkie działania inwestycyjne były spójne. Obecnie trwa ostatni etap projektowania bardzo kompleksowej przebudowy ul. adm. Unruga, który obejmie obszar od Estakady Kwiatkowskiego, aż do ulic Śmidowicza i Bosmańskiej. Chcąc wykorzystać potencjał działaniem inwestycyjnym zostały objęte przestrzenie, które będą docelowo integrować się z kompleksową przebudową, a także odpowiadają na bieżące potrzeby komunikacyjne nowego centrum – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Drugim miejscem, które jest poddawane pracom budowlanym jest ul. płk Dąbka w bliskim sąsiedztwie do ul. Derdowskiego. Powstaje tam sklep jednej z popularnej sieci, a w ramach rozbudowy infrastruktury prawo-skręt, chodnik, przygotowanie pod drogę dla rowerów, a także światła drogowe. Przebudowy wykonywane są w ramach umów drogowych, co stanowi istotny element działania.
 
Inwestycja jest teraz w fazie znacznego zaawansowania, a jej zakończenie planowane jest w drugiej połowie tego roku. Co niezwykle istotne, inwestor musi zakończyć ustalone prace związane z rozbudową infrastruktury drogowej do momentu odbioru rozpoczęcia działalności budowy głównej.
 
Mając na uwadze zakres działań prowadzonych przez inwestorów prywatnych na terenie miasta, obligowanie ich formułą umów drogowych, pozwala na modernizację terenu wokół inwestycji, a finalnie ma znaczący wpływ na możliwości kształtowania przestrzeni na terenach poddawanych silnej urbanizacji.