Gdynia Buduje

Przetarg na północną bazę LIZUD

Teren budowy bazy południowej przy ulicy Starochwaszczyńskiej. Zdjęcia pokazują status prac m.in. wyrównanie terenu przez koparki// fot. ZDiZ

Teren budowy bazy południowej przy ulicy Starochwaszczyńskiej. Zdjęcia pokazują status prac m.in. wyrównanie terenu przez koparki// fot. ZDiZ

06.10.2020 r.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ogłosił postępowanie na wykonanie drugiej bazy technicznej do obsługi Letniego i Zimowego Utrzymania Dróg. Z uwagi na lokalizację działki, w dzielnicy Cisowa, jest ona nazywana bazą północną. Podobnie jak powstająca właśnie pierwsza baza południowa, przy ul. Starochwaszczyńskiej, ma ona umożliwić miastu niezależne i ekonomiczne utrzymanie głównych dróg podczas sezonu zimowego i letniego.

- Prace na terenie naszej pierwszej bazy technicznej na Wielkim Kacku są już na półmetku. Wykonawca konsekwentnie realizuje założony harmonogram robót, tak, aby umożliwić nam terminowe uruchomienie komunalnego systemu utrzymania dróg. Nie chcemy zanadto ryzykować obsługi tego sezonu zimowego z poziomu jednej bazy, stąd dla optymalizacji całorocznego modelu LIZUD i zgodnie z przyjętym modelem zamierzamy wybudować w Cisowej drugą bazę, która zapewni obsługę północnych dzielnic Gdyni. Taka rejonizacja pozwoli na szybką reakcję naszych służb utrzymaniowych, w szczególności podczas ciężkich lub szybko zmieniających się warunków atmosferycznych – tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Przypomnijmy, że obie bazy będą nie tylko miejscem stacjonowania nowoczesnej floty 18 pojazdów specjalnych, czyli pługów, posypywarek i polewaczek. To właśnie tam będą zlokalizowane hale solne oraz zaplecze socjalno-biurowe dla nowego zespołu technicznego i kierowców. Zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową, ponad 0,7 ha działka przy ul. Północnej, podobnie jak ta przy ul. Starochwaszczyńskiej, ma zostać przystosowana do optymalnej obsługi procesów polegających na letnim i zimowym utrzymaniu dróg.

- Liczymy na konkretne oferty od wykonawców, którzy będą w stanie podjąć się niełatwej inwestycji. Termin realizacji nie jest długi, ale patrząc na sprzyjającą aurę oraz mniejszy niż w przypadku bazy południowej zakres prac, można śmiało realizować zarówno roboty ziemne, wodne czy elektryczne. Codziennie monitorujemy postęp prac na terenie bazy przy ul. Starochwaszczyńskiej, co tydzień odbywają się narady budowlane i widzimy, że przy odpowiednich nakładach ludzkich i sprzętowych przeprowadzenie takiej budowy jest jak najbardziej realne - podkreśla Wojciech Folejewski, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

Zakres robót budowlanych, jakie będzie musiała wykonać wyłoniona w przetargu firma, obejmuje:
 • wykonanie zasilenia terenu nieruchomości w wodę,
 • montaż zbiornika na ścieki komunalne dla potrzeb kontenerów biurowo socjalnych,
 • montaż automatycznej, zdalnie sterowanej bramy przesuwnej i szlabanu,
 • wykonanie zasilania w energię elektryczną,
 • wykonanie oświetlenia terenu,
 • wykonanie instalacji nadzoru wizyjnego,
 • wykonanie oznakowania istniejącego utwardzenia terenu,
 • ustawienie namiotu na sól wraz z montażem wytwornicy solanki i zbiornikiem na solankę,
 • ustawienie kontenera narzędziowego,
 • montaż wiaty magazynowej,
 • montaż wiaty zadaszenia punktów OC,
 • ustawienie kontenerowego zaplecza biurowo-socjalnego wraz z podłączeniem mediów,
 • wykonanie prac teletechnicznych,
 • wykonanie punktu ładowania dla potrzeb samochodów elektrycznych.
Standardowo wykonawca robót ma otrzymać nie tylko projekt wykonawczy, ale również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i przedmiary robót budowlanych.
Zamawiający przygotował również preferowany harmonogram robót, który zakłada wykonanie inwestycji w ciągu 7 tygodni. Na wybudowanie bazy zwycięska firma będzie mieć 45 dni kalendarzowych - od dnia przekazania jej terenu budowy.

Na oferty wykonawców ZDiZ czeka do 20 października do godz. 11:00

Poniżej link do ogłoszenia
https://bip.um.gdynia.pl/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro,7586/wykonanie-ukladu-komunikacyjnego-bazy-polnocnej-lizud-w-gdyni-wraz-z-infrastruktura-techniczna,557017