Gdynia Buduje

Remont wiaduktu na węźle im. F. Cegielskiej

Wiadukt łukowy na węźle im. F. Cegielskiej // fot. Dzielnice#wgdyni

Wiadukt łukowy na węźle im. F. Cegielskiej // fot. Dzielnice#wgdyni

11.09.2020 r.

Na terenie Gdyni znajduje się 129 obiektów inżynierskich, które znajdują się pod nadzorem Zarządu Dróg i Zieleni. W ramach utrzymania dokonywane są ich cykliczne przeglądy i najpilniejsze remonty. W ubiegłym roku wymieniano dylatacje na wiadukcie na Węźle Pokoju, a obecnie planowane jest m.in. przygotowanie dokumentacji projektowej na remont wiaduktu, będącego częścią węzła im. Franciszki Cegielskiej.

W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy oferty. Wszystkie firmy zaproponowały 50-miesięczny okres rękojmi i gwarancji na przedmiot zamówienia. Najkorzystniejszą wycenę przedstawiła warszawska firma Freyssinet Polska Sp. z o.o., która zadeklarowała przygotowanie dokumentacji w kwocie 39 360 złotych.

- Wybraliśmy opcję niemalże dwa razy tańszą od zakładanego przez nas budżetu! 15 września podpiszemy umowę z firmą Freyssinet Polska, na podstawie której do końca listopada tego roku otrzymamy gotową dokumentacje projektową. Będzie ona podstawą do oszacowania skali kosztów, które pochłonie wymiana dylatacji i remonty przyczółków na wiadukcie nad al. Piłsudskiego. To będzie ważne zadanie z uwagi na utrzymanie tego obiektu w pełnej sprawności i zapewnienie bezpiecznej komunikacji wszystkim użytkownikom dróg -  tłumaczy Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Remonty obiektów inżynierskich należą do bardzo kosztownych przedsięwzięć, chociażby z uwagi na prace wysokościowe oraz ceny elementów konstrukcji. 54-metrowy wiadukt nad al. Piłsudskiego funkcjonuje od 2004 roku. Jest to obiekt jednoprzęsłowy o stalowej konstrukcji dźwigara. Codziennie przejeżdżają nim tysiące gdyńskich kierowców. Dlatego tak istotne jest utrzymanie go w odpowiednim stanie technicznym.

- Podczas  ostatniego przeglądu zauważyliśmy, że mocowania urządzenia dylatacyjnego mają  mechaniczne uszkodzenia. Ponadto nieszczelność dylatacji spowodowała zacieki na przyczółkach wiaduktu. Powyższe usterki wskazują konieczność wymiany dylatacji. Jest to jedna z napraw jaką wykonawca ma uwzględnić w dokumentacji projektowej - wyjaśnia mgr. inż. Damian Jastrzębski, który nadzoruje to zadanie z ramienia ZDiZ.

Mając na uwadze powyższe wytyczne wykonawca dokumentacji projektowej ma uwzględnić:
- wymianę dylatacji blokowej na dylatację modułową
- remont i malowanie przyczółków
- naprawy gzymsów
- oczyszczenie i konserwacja łożysk

Dokumentacja ma również uwzględnić kosztorysy inwestorskie, które oprócz kosztów wykonania wszelkich robót,  mają uwzględnić koszt wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu. Projekt powinien też wskazać optymalną technologię wykonania remontu, która zminimalizuje czas trwania robót i potencjalne utrudnienia drogowe.