Gdynia Buduje

Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej – znamy wykonawcę!

Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej, zakres realizacji inwestycji// mat. prasowe UM Gdyni

Rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej, zakres realizacji inwestycji// mat. prasowe UM Gdyni

17.01.2023 r.

Rok 2023 będzie jednym z najbardziej intensywnych pod względem prac związanych z infrastrukturą drogową. To również czas, gdy ukończone zostaną ważne inwestycje drogowe, z których każdego dnia będą korzystać tysiące mieszkańców Gdyni. Poznaliśmy wykonawcę kolejnej z kluczowych tras – ul. Nowowiczlińskiej.


Konsorcjum WPRD GRAVEL-ELGRUNT rozbuduje ul. Nowowiczlińską w Gdyni, inwestycja zrealizowana zostanie w ramach „Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny", koszt zadania opiewa na kwotę 24 945 446,71 zł brutto, pokrywają go środki gminne i dofinansowanie z Unii Europejskiej. Czas realizacji to 30 tygodni od momentu podpisania umowy z wykonawcą.

Rozbudowa, która obejmie dwa fragmenty ulicy Nowowiczlińskiej będzie dotyczyła przede wszystkim pasażerów komunikacji miejskiej, w ramach zadania powstanie buspas, który następnie połączy się z realizowanymi w ciągu ul. Chwaszczyńskiej i Wielkopolskiej. Znacząca zmiana czeka również pieszych i rowerzystów, na pełnym odcinku powstaną nowy chodnik i droga dla rowerów. Ulica Nowowiczlińska, na odcinku od Rdestowej do Chwaszczyńskiej, znacząco zmieni swoją pierwotną funkcję.

- Wyboru wykonawcy dokonaliśmy w drugim postępowaniu przetargowym, najkorzystniejsza spośród dwóch złożonych ofert firm: Konsorcjum WPRD GRAVEL-ELGRUNT oraz Strabag, okazała się ta pierwsza opiewająca na kwotę 24 945 446,71 zł brutto i z czasem wykonania 30 tygodni od podpisania umowy. - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju - Węzeł Integracyjny Karwiny to inwestycja obejmująca swoim zasięgiem kilka dzielnic, podzielona w realizacji na etapy, w efekcie stworzy spójną całość ułatwiającą poruszanie się mieszkańcom południowych dzielnic Gdyni. Pierwsza część zadania realizowana przez firmę MTM ma zakończyć się w drugiej połowie 2023 roku, teraz czas na rozpoczęcie drugiego etapu. Cieszy także oddanie Trasy Kaszubskiej i pełna przepustowość jazdy na tym obszarze, teraz niezbędne jest dostosowanie do niej istniejącej infrastruktury. Pod koniec III kwartału obecnego roku zmiana jakościowa będzie bardzo odczuwalna – podkreśla wiceprezydent.

Na odcinku Rdestowa – Obwodnica Trójmiasta, prace będą prowadzone na południowej części ulicy, natomiast na odcinku od Obwodnicy Trójmiasta do ul. Chwaszczyńskiej, przebudowa będzie całościowa. Zadaniem wykonawcy będzie minimalizowanie codziennych utrudnień. Co warte podkreślenia konsorcjum firm WPRD Gravel i Elgrunt realizowało już szereg inwestycji w Gdyni. To wykonawca m.in. całościowej przebudowy ul. Lidzka / Trocka, prac na skrzyżowaniu Miętowa / Wiczlińska czy powstania infrastruktury pomiędzy ul. Zaruskiego i Szkołą Podstawową nr 37.

- Budowa Węzła Integracyjnego Karwiny, to kompleksowa inwestycja o łącznej sumie ponad 120 mln złotych, z czego znaczącą część stanowią środki europejskie. To kolejny doskonały przykład na wykorzystanie szans pozyskanych funduszy z Unii Europejskiej. Gdynia dzięki wieloletniemu unijnemu wsparciu zmienia się z dnia na dzień, przebudowujemy nie tylko drogi i chodniki, ale również kanalizacje deszczową, oświetlenie, a także infrastrukturę komunikacji miejskiej. Ten rok będzie znaczący dla dzielnic południowych i zakończy największy w historii proces inwestycyjny! – dodaje Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.

Węzeł Karwiny jest jednym z najważniejszych i najbardziej rozbudowanych projektów infrastrukturalnych w Gdyni w ostatnich latach. Przebudowy układu drogowego od Małego Kacka po Dąbrowę poprawią komfort przemieszczania się po mieście i usprawnią korzystanie z łącznych form transportu, w tym szczególnie z komunikacji zbiorowej.

Utworzenie węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej – Gdynia Karwiny – rozbudowa ul. Nowowiczlińskiej jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

oznakowanie projektu dofinansowanego w ramach programu z Unii Europejskiej