Gdynia Buduje

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej – czas na Witomino!

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej – czas na Witomino!, zakres realizacji inwestycji mat. prasowe UM Gdynia

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej – czas na Witomino!, zakres realizacji inwestycji mat. prasowe UM Gdynia

29.07.2022 r.

Miasto Gdynia szuka wykonawcy inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Chwarznieńskiej wraz z budową drogi dla rowerów w ciągu ul. Rolniczej. To jedno z najbardziej kompleksowych rozwiązań infrastrukturalnych, które wpłynie na codzienny komfort mieszkańców Witomina. Działanie jest kontynuacją prac w ramach których zmodernizowano ulicę Hodowlaną, a także powstał zbiornik retencyjny przy ul.II MPS.

 
- Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej ma za zadanie zmienić codzienny komfort podróżowania główną ulicą Witomina. Pod względem komunikacyjnym to istotny odcinek drogi prowadzący do i z zachodnich dzielnic, stale rozwijającego się kierunku Gdyni - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Całkowicie przebudowana infrastruktura docelowo, z kolejnymi nakładami inwestycyjnymi, zmieni charakter przestrzeni, który obecnie zdominowany jest przez ruch tranzytowy - podkreśla prezydent.
- Pierwszym etapem tej kompleksowej inwestycji była przebudowa ulicy Hodowlanej, którą zakończyliśmy na początku 2021 r. Koszt wykonanych do tej pory prac to niemal 25 milionów złotych -  mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. Drugi etap to szeroko zakrojona przebudowa infrastruktury drogowej, która uwzględni szereg rozwiązań dla pieszych i rowerzystów – w tym oczekiwane odcinki dróg rowerowych, a także całkowicie nowy charakter głównego skrzyżowania dzielnicy - podsumowuje wiceprezydent.
Przypomnijmy, że pierwszym etapem inwestycji była przebudowa ulicy Hodowlanej wraz z budową zbiornika retencyjnego przy ul. II Morskiego Pułku Strzelców na Witominie. Obecnie trwają prace nad zaprojektowaniem przestrzeni rekreacyjnej w tym boiska dopełniając przestrzeń i tworząc zupełnie nowy charakter bardzo popularnego miejsca.
 
W ramach opisywanej inwestycji wybrany wykonawca będzie realizował następujące zadania:
  • budowa ulicy Chwarznieńskiej od ulicy Małokackiej do ulicy Słonecznej,
  • przebudowa ulicy Sosnowej,
  • budowa skrzyżowania Chwarznieńska/Rolnicza/Małokokacka/Wielkokacka,
  • budowa drogi rowerowej w ulicy Chwarznieńskiej oraz odcinka drogi rowerowej w ulicy Rolniczej,
  • budowa odcinka ulicy Promiennej do ul. Słonecznej wraz ze skrzyżowaniem,
  • budowa odcinka ulicy Hodowlanej (od wyniesionego skrzyżowania z ulicą Słoneczną do ulicy Chwarznieńskiej),
  • budowa i przebudowa infrastruktury technicznej oraz usunięcie kolizji,
  • budowa małej architektury - ławki, kosze, przysiadki, stojaki na rowery oraz nasadzenie zieleni.
Podczas rozbudowy ul. Chwarznieńskiej przebudowana zostanie także sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, którą współfinansuje Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni oraz sieci OPEC, na podstawie ustalonych zakresów.
 
- Jesteśmy w kluczowym momencie dla rozwoju Witomina – przebudowa głównej drogi, powstanie od zera Przystani Dzielnicowej Widna 2A, kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 35, termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 12 oraz zlokalizowanie jednej z pętli nowoczesnych elektrobusów. To wszystko realizacje ostatniego czasu, które integrują szereg projektów i źródeł środków zewnętrznych. To działanie bez precedensu! - mówi Jakub Ubych, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.

Ulica Chwarznieńska - na odcinku witomińskim zaprojektowana została jako droga jednojezdniowa o dwóch pasach ruchu, po jednym w każdym kierunku od ul. Małokackiej do ul. Słonecznej. Na tym newralgicznym odcinku drogi pojawią się nowe zatoki autobusowe i sygnalizacja świetlna. Wzdłuż jezdni wykonane zostaną także chodniki, nowe oświetlenie oraz odwodnienie. Droga rowerowa zlokalizowana zostanie poza pasem jezdni.

Dokumentacje projektowo-kosztorysową zrealizowała firmą Transprojekt Gdański Sp. z o. o., teraz czas na realizację inwestycji zgodnie z założeniami, na oferty wykonawców czekamy do 31 sierpnia do godz. 10:00, szczegóły na platformie zakupowej UM Gdyni.

Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej w obrębie dzielnicy Witomino oraz budowa drogi rowerowej w ulicy Rolniczej w Gdyni jest dofinansowana z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.