Gdynia Buduje

Rozpoczęto prace nad 3 sportowymi obiektami przyszkolnymi!

Mapka prezentująca lokalizację trzech obiektów sportowych // mat.prasowe

Mapka prezentująca lokalizację trzech obiektów sportowych // mat.prasowe

08.01.2020 r.

Firma PRIMES sp z o.o. podpisała umowę z miastem na wykonanie wielobranżowego programu funkcjonalno-użytkowego dla trzech oczekiwanych obiektów sportowych, które zostaną zbudowane przy gdyńskich szkołach. Wykonawca ma za zadanie dostarczenie dokumentacji wraz z koncepcją, a także oszacowaniem planowanych kosztów na potrzeby przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Przyjęta droga inwestycyjna pozwoli na szybkie i sprawne zrealizowanie obiektów.  
 
Inwestycje, które wykonane zostaną w trybie „zaprojektuj i wybuduj” to:
  • budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 33 (ul. Cypriana Godebskiego 8)
  • budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 20 (ul. Starodworcowa 36)
  • budowa lodowiska wraz z halą sportową przy Zespole Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych (ul. Morskiej 75)

- W Gdyni systematycznie rozbudowujemy infrastrukturę sportową, nieustająco bardzo wysoki priorytet mają obiekty przy placówkach szkolnych. Jeszcze w tym kwartale będziemy mogli zaprezentować szczegółowe rozwiązania dla kolejnych z nich, a w następnych miesiącach będziemy szukać wykonawców inwestycji w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, co pozwoli na szybszą realizację obiektów – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Dzięki uzyskanej dokumentacji znana będzie wartość kosztorysowa planowanych inwestycji obejmująca pełne nakłady na prace przygotowawcze, nadzór autorski oraz roboty budowlane i dostawy.
 
- Szkoła Podstawowa nr 33 w ostatnich miesiącach przeszła kompleksową termomodernizację, całkowitej przebudowie została poddana ulica Godebskiego przy której znajduje się placówka. Budowa sali gimnastycznej jest niezwykle oczekiwana przez uczniów, ale również wskazywana przez grono pedagogiczne, jako element który znacząco wpłynie na zwiększenie jakości edukacyjnej – mówi Elżbieta Sierżęga, radna miasta Gdyni.

Dla każdej z trzech inwestycji opracowane zostaną koncepcje obejmujące:

  • zagospodarowanie terenu
  • budowę hal sportowych i lodowiska z halą sportową, opracowane w dwóch wariantach rozwiązań konstrukcyjnych
 - Szkoła Podstawowa nr 20 jest obecnie jedną z najchętniej wybieranych placówek w Gdyni – bardzo duża popularność wpływa na trudności związane ze zmianowością. Jestem przekonany, że budowa sali gimnastycznej pozwoli na poprawę warunków uczniów, a także uzupełni infrastrukturę sportową, która jest bardzo oczekiwana. Dowodem może być niedawno oddane boisko, które jest nieustająco wykorzystywane przez uczniów – mówi Stanisław Borski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
 
Wykonawca przygotuje także program funkcjonalno-użytkowy w celu zaprojektowania poszczególnych inwestycji w oparciu o wybrany przez zamawiającego wariant.

 - O tym jak ważne i oczekiwane jest nowe lodowisko w Gdyni najlepiej świadczy zainteresowanie, które możemy obserwować w znanej każdemu lokalizacji przy ul. Bema. Zmieniona koncepcja budowy lodowiska z salą gimnastyczną została bardzo pozytywnie przyjęta przez dyrekcję Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych. Jestem przekonany, że to dobra droga, która uzupełni zarówno miejską infrastrukturę rekreacyjną, jak i bardzo ważną infrastrukturę przyszkolną – dodaje Jakub Ubych, radny miasta oraz pełnomocnik ds. dzielnic.
 
Termin wykonania umowy na program funkcjonalno-użytkowy dla obiektów sportowych to 60 dni od daty podpisania umowy. Na początku marca br. poznamy przygotowane koncepcje i zakres kosztowy inwestycji.