Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
Gdynia Buduje

Szlaki Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w nowej odsłonie

fragment ścieżki w gdyńskiej części TPK, fot. #dzielnicewGdyni

fragment ścieżki w gdyńskiej części TPK, fot. #dzielnicewGdyni

Gdynia podpisała umowę na roboty budowlane w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym na terenie miasta. Zadanie obejmie 22 leśne odcinki i polegało będzie na poprawie istniejących nawierzchni gruntowych, nową organizację ruchu dla istniejących fragmentów utwardzonych, przebudowę części układu drogowego oraz całkowite oznakowanie szlaku.


- Zakres inwestycji obejmie 30 kilometrów duktów leśnych w tym 22 odcinki szlaku turystycznego w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym wraz z łącznikami na terenie Gdyni. Zgodnie z umową na jesieni tego roku mieszkańcy będą mogli korzystać z czytelnie oznakowanej trasy pieszo-rowerowej wiodącą przez las, z ekologiczną i przepuszczalną nawierzchnią, co z pewnością zachęci do wycieczek po pięknym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Całkowita długość remontowanej trasy wynosi 30 km w tym trasa główna - 22,7 km i obejmuje odcinek leżący w granicach administracyjnych miasta Gdyni, od okolic ogrodu Botanicznego w Marszewie do granicy z Sopotem wraz z pięcioma odcinkami łącznikowymi do ulic: Wiklinowej, Sosnowej, Olkuskiej, Bernadowskiej oraz rejon ulicy Reja w Sopocie.
- Inwestycja realizowana jest w ramach projektu unijnego, który obejmuje teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, w granicach administracyjnych Gdyni, a także kolejne na obszarze Gdańska oraz Sopotu. Modernizacja poprawi jakość i dostępność szlaków dla naszych mieszkańców, ale przede wszystkim ma na celu ochronę bioróżnorodności terenów leśnych i skomunikowanie ich na obszarze Trójmiasta. - mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. Innowacji.

Wykonawcą zielonej inwestycji jest firma ELGRUNT SPÓŁKA Z O. O. z Gdyni, kwota podpisanej umowy opiewa na 2 990 990,00 zł brutto, a czas jej realizacji to 15 września br. W ramach inwestycji przewidziane zostało:

• utworzenie szlaku rekreacyjnego,
• poprawa jakości i dostępności istniejących dróg i szlaków dla ruchu
rowerowego i pieszego,
• skomunikowanie z trasami podrzędnymi,
• oznakowanie szlaku,
• remont szlaku na fragmentach ze zniszczoną nawierzchnią,
• budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Marszewskiej,
• budowa przejazdu dla rowerzystów przy istniejącym przejściu dla
pieszych na skrzyżowaniu ulic Chwarznieńska/Okrężna wraz z dodaniem sygnału S6 do istniejącej sygnalizacji świetlnej.

Zamówienie realizowane jako część projektu pn.: „Szlak Turystyczny przez Trójmiejski Park Krajobrazowy wraz z łącznikami”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

logo do ścieżki

  • ikonaOpublikowano: 13.03.2023 14:17
  • ikona

    Autor: Dorota Matejczyk-Waletko (d.matejczyk-waletko@gdynia.pl)

  • ikonaZmodyfikowano: 13.03.2023 15:36
  • ikonaZmodyfikował: Agnieszka Janowicz
ikona