Gdynia Buduje

Trasa Kwiatkowskiego - wymiana dylatacji

łącznica zjazdowa z Estakady Kwiatkowskiego w ulicę Wiśniewskiego

Łącznica zjazdowa z Estakady Kwiatkowskiego w ulicę Wiśniewskiego // fot. ZDiZ w Gdyni

W poniedziałek 17 stycznia br. rozpocznie się montaż pierwszej z trzech nowych dylatacji na łącznicy zjazdowej z Estakady Kwiatkowskiego w ul. Janka Wiśniewskiego. Prace potrwają około trzech tygodni.

- Zamówione wcześniej dylatacje musiały zostać wykonane na konkretny wymiar i są dopasowane do danego miejsca, stąd taki czas oczekiwania, ale już dziś trafiły do wykonawcy, który wymieni uszkodzone elementy. Montaż konstrukcji rozpocznie się w poniedziałek na łącznicy zjazdowej z Estakady Kwiatkowskiego w ul. J. Wiśniewskiego – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
Prace nie spowodują zawężeń na głównej trasie Estakady Kwiatkowskiego, zmian w organizacji ruchu można spodziewać się na łącznicy zjazdowej w ulicę Janka Wiśniewskiego, nie zostanie ona jednak zamknięta, a ruch na niej zostanie utrzymany. Wymiana dylatacji prowadzona będzie etapami, najpierw na prawej stronie łącznicy, później na lewej. W trakcie prac ruch będzie przekładany, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości.

łącznica zjazdowa z Estakady Kwiatkowskiego w ulicę Wiśniewskiego
- W ramach działań naprawczych wykonawca wymieni uszkodzoną dylatację. Prace będą polegały na demontażu uszkodzonego urządzenia, przygotowaniu miejsca pod nowe i zamontowaniu dylatacji oraz odtworzeniu nawierzchni i izolacji obiektu w miejscu remontu. Wiosną tego roku odbędzie się również wymiana dylatacji na odcinku Trasy Kwiatkowskiego między ulicą Morską a Obwodnicą Trójmiasta. Czekamy z rozpoczęciem prac ze względu na trwający okres zimowy, który mógłby wydłużyć zaplanowane roboty. Te prace będą wymagały większych zmian w organizacji ruchu. O szczegółach będziemy jeszcze informować - mówi Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.
Do uszkodzenia dylatacji na Trasie Kwiatkowskiego na pierwszym wiadukcie od strony ul. Morskiej, w kierunku Obwodnicy doszło w listopadzie ubiegłego roku. Uszkodzenie było spowodowane przez wzmożony ruch samochodów ciężarowych.

Prace zostaną wykonane w ramach utrzymania dróg w Gdyni.

ikona