Gdynia Buduje

Trasa na Polankę Redłowską w nowej odsłonie

Trasa na Polankę Redłowską w nowej odsłonie , mat. Dzielnice#wGdyni

Trasa na Polankę Redłowską w nowej odsłonie , mat. Dzielnice#wGdyni

12.10.2020 r.

Kolejna piesza inwestycja w pasie nadmorskim Gdyni. Miasto szuka wykonawcy, który wyremontuje nawierzchnię ciągu pieszego pomiędzy Polanką Redłowską a Płytą Redłowską. Na oferty czekamy do 26 października.   

Ścieżka prowadząca z ulicy Orląt Lwowskich do Polanki Redłowskiej to popularna droga wielu mieszkańców Gdyni w kierunku bulwaru Nadmorskiego. Obecnie niemal 300-metrowa trasa znajduje się w stanie dużej degradacji spowodowanej wodami opadowymi, które sukcesywnie podmywają skarpy. Konsekwencją tego zjawiska jest tworzenie się zapadlin w ciągu pieszym i na jego obrzeżach. Inwestycja realizowana jest w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego w edycji 2018, który został zgłoszony przez mieszkańców i wybrany do realizacji.

- Ten popularny ciąg pieszy na odcinku ok. 300 metrów zyska nie tylko nową nawierzchnię z kruszywa, ale także reprofilowanie skarpy oraz umocnienie jej w miejscach styku z odwodnieniem z kostki kamiennej i wzdłuż cieków skarpowych – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni. ds. rozwoju.

Ścieżka prowadząca z ulicy Orląt Lwowskich do Polanki Redłowskiej, fot. WOM

Szerokość istniejącej ścieżki jest nieregularna i wynosi od 3 do 6,5 metra, zaprojektowana trasa ma również zmienną szerokość od 2,9 do 5 metrów i wpasowuje się w istniejącą geometrię z poprzecznym spadkiem. Wykonana zostanie z kruszywa łamanego, a konstrukcja cieku z kostki kamiennej. Kamień narzutowy, geowłóknina i grunt zagęszczony pojawią się w budowie cieku skarpowego, którego szerokość wyniesie 1,2 m.

- Projektowana nawierzchnia ścieżki została ściśle dopasowana sytuacyjnie i wysokościowo do istniejącego ciągu pieszego. Natomiast odwodnienie będzie realizowane powierzchniowo. Woda opadowa będzie spływać w kierunku nowo projektowanych cieków kamiennych o szerokości 50 cm, a następnie po ciekach skarpowych, po skarpach do jaru. Z uwagi na sąsiedztwo obszarów chronionych nie jest możliwa zmiana przebiegu drogi, a prowadzenie robót musi być wykonane ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska naturalnego – mówi Tadeusz Schenk, naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta.

  zapadliny w ciągu pieszym i na jego obrzeżach, fot. WOM

Za realizację inwestycji odpowiada Wydział Ogrodnika Miasta, wykonawca wyłoniony w drodze przetargu na realizację zadania będzie miał czas do 30 listopada.