Gdynia Buduje

Trzy oferty na budowę infrastruktury drogowej w Orłowie

Trzy oferty na budowę infrastruktury drogowej w Orłowie, mat. #dzielnicewGdyni

Trzy oferty na budowę infrastruktury drogowej w Orłowie, mat. #dzielnicewGdyni

16.02.2021 r.

Do postępowania przetargowego zgłosiły się trzy firmy, które chcą wybudować odcinek ul. Spółdzielczej. Projekt jest połączony z rozbudową ul. Bernadowskiej. Budowa infrastruktury drogowej w Orłowie to kompleksowe działanie w tej części nadmorskiej dzielnicy Gdyni.


W ramach inwestycji planowana jest budowa i rozbudowa układu drogowego, w tym nowego fragmentu jezdni, chodników i miejsc postojowych oraz wykonanie przepustu drogowego. Mieszkańcy zyskają nowe oświetlenie uliczne, pojawi się zieleń, w tym nowe nasadzenia i przesadzenia drzew, krzewów, a także elementy małej architektury.
 
- Nowy rok rozpoczęliśmy rozstrzygnięciami istotnych inwestycji drogowych na północy i południu Gdyni. Przed nami kolejne działanie, tym razem w nadmorskiej części naszego miasta, teraz czeka nas szczegółowa analiza złożonych ofert - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. – W ramach tej inwestycji mieszkańcy, poza nowym układem drogowym, zyskają przebudowaną infrastrukturę podziemną, w tym kanalizację deszczową, wodociągową i sanitarną. Istotnym działaniem przy tej inwestycji jest budowa podziemnego i naziemnych zbiorników retencyjnych, które zabezpieczą ten obszar przed podtopieniami – podsumowuje wiceprezydent.

 Miasto na realizację inwestycji zabezpieczyło kwotę w wysokości 17 146 900, 62 zł brutto. Oferty złożone w postępowaniu przetargowym to:
 
  1. Eurovia Polska S.A. – cena 15 587 262, 56 zł brutto, czas wykonania 35 tygodni;
  2. Wodkan – Grzenkowicz Sp. zo.o. – cena 18 790 710 zł brutto, czas wykonania 48 tygodni;
  3. Strabag Sp. z. o. – cena 17 296 603, 89 zł brutto, czas wykonania 42 tygodnie.
 
- Jednym z kluczowych elementów zielonej polityki miasta jest budowa miejskiego systemu odwodnienia dróg, zagospodarowującego wody opadowe i roztopowe bezpośrednio w danej lokalizacji. Jest to działanie przyjazne klimatowi, a także korzystne ekonomicznie. gdyż nie wymaga budowy kilometrów kanalizacji deszczowej. Realizowana wkrótce budowa ul. Spółdzielczej to kolejna inwestycja po budowie zbiornika na Witominie i trwającym odtwarzaniu Potoku Wiczlińskiego, która zwiększy retencję wody – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.
 
Wybrany wykonawca będzie odpowiedzialny także za przebudowę kanalizacji deszczowej, a także sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni. Powstaną dwa otwarte zbiorniki retencyjno-chłonne oraz podziemny zbiornik retencyjny. Ich zadaniem będzie przejęcie wód opadowych z obszaru zlewni ul. Bernadowskiej i ul. Społdzielczej w Gdyni i odprowadzenia ich - po oczyszczeniu - do potoku Swelina. 

  - Orłowo to nie tylko tereny nadmorskie, ale także trudne inwestycyjnie obszary przyleśne. Właśnie w tej części dzielnicy powstanie kompleksowa inwestycja, obejmująca infrastrukturę naziemną i podziemną, która poprawi bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort poruszania się wszystkich uczestników ruchu drogowego – mówi Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni. 

Inwestycja realizowana będzie wspólnie z firmą Invest Komfort z siedzibą w Gdyni oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, finansującymi budowę i przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej.