Gdynia Buduje

Ul. Pogodna z nową nawierzchnią

Nowa nawierzchnia ulicy po remoncie

Nowa nawierzchnia na ul. Pogodnej // fot. ZDiZ

24.11.2022 r.

Zakończył się remont nawierzchni ul. Pogodnej na Witominie. Prace zostały przeprowadzone na odcinku o długości około 130 metrów i zrealizował je Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni ze środków Rady Dzielnicy.

- Prace objęły remont odcinka ul. Pogodnej od ul. Nauczycielskiej do okolic Przedszkola Samorządowego nr 13. To fragment jezdni, na którego remoncie zależało mieszkańcom. Prace zakończyły się, więc kierowcy mogą już korzystać z nowej, równej i bezpiecznej nawierzchni – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Inwestycja została zrealizowana ze środków Rady Dzielnicy Witomino w ramach zadań inwestycyjno-remontowych, otrzymanych od gminy w tej kadencji. Prace na ul. Pogodnej polegały na frezowaniu warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej oraz na ułożeniu nowej.

- Mimo tego, że jest to krótki odcinek ul. Pogodnej, inwestycja była bardzo wyczekiwana przez mieszkańców Witomina - mówi Joanna Ołownia, przewodnicząca rady dzielnicy Witomino.

Inną inwestycją realizowaną ze środków Rad Dzielnic są trwające prace na ul. Siewnej. Roboty zakładają wymianę nawierzchni jezdni oraz budowę chodnika. Zadanie jest realizowane ze środków inwestycyjnych Rady Dzielnicy Wielki Kack na lata 2019-2023. Inwestycja będzie gotowa w grudniu tego roku.