Gdynia Buduje

Ulica Mitry w nowej odsłonie

Zakres inwestycji na ul. Mitry w Gdyni, mat. dzielnice#wGdyni

Zakres inwestycji na ul. Mitry w Gdyni, mat. dzielnice#wGdyni

19.11.2020 r.

Miasto szuka wykonawców budowy kanalizacji deszczowej w ul. Mitry w Gdyni wraz z przebudową sieci wodociągowej. Ta lokalna inwestycja od wielu lat wyczekiwana jest przez mieszkańców Chwarzna-Wiczlina.
- Inwestycja przy ul. Mitry to przykład kolejnego współdziałania na linii Urząd Miasta-Rada Dzielnicy, które wspólnie pokryją koszty tego zadania. Na Chwarznie–Wiczlinie zakończyliśmy niedawno modernizację  ul. Marsa i ul. Jowisza, nowe oświetlenie i chodnik zyskała ul. Kard. Wyszyńskiego, a intensywne prace realizowane są na ul. Kąkola czy ul. Krauzego. W procedowaniu są także zamierzenia  inwestycyjno – remontowe Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino na lata 2019 -2023, które po konsultacji z mieszkańcami trafią do realizacji – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
W ramach zadania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, wybrany wykonawca zrealizuje roboty rozbiórkowe, ziemne i drogowe. Na około 200 metrowym odcinku ul. Mitry powstanie kanalizacja deszczowa, w tym wpusty i studnie, a także przebudowana zostanie sieć wodociągowa z jednoczesnym zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej.
 - Działanie inwestycyjne, które rozpoczęło się podczas poprzedniej kadencji Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino, jest projektem dość złożonym, zakładającym zarówno budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej jak i modernizację nawierzchni na ul. Mitry. Co bardzo cieszy, to trzecie miejsce w ostatnim czasie, po ul. Jowisza i Marsa, gdzie rozwiązany zostanie bardzo istoty problem, związany z wylewaniem kanalizacji podczas deszczów nawalnych. To nie koniec dobrych wiadomości, na terenie dzielnicy trwają także prace projektowe m.in przy ul. Okrężnej, a na finiszu jest budowa ul. Atlasa i Artemidy – mówi Jakub Ubych, radny miasta.

kolaż przedstawiąjący 3 fragmenty ul. Mitry na Chwarznie-Wiczlinie.
Ulica Mitry na całej długości będzie miała także nową nawierzchnię z kostki betonowej, aktualnie jest tam droga gruntowa z odcinkami z płyt betonowych. Mieszkańcy zyskają wjazdy do posesji oraz miejsca parkingowe. Na tym obszarze występują także przypadkowe nasadzenia krzewów oraz pojedynczych drzew liściastych i iglastych, które zostaną uporządkowane po zakończeniu inwestycji. Czas wykonania, łącznie ze zgłoszeniem gotowości do odbioru całego zakresu przedmiotu zamówienia wynosi 25 tygodni i nie może być dłuższy niż 52 tygodnie.
- Rada Dzielnicy od kilku lat zabiegała o modernizację tej części dzielnicy. Najistotniejszym elementem tej inwestycji, który zdecydowanie poprawi komfort życia mieszkańców  będzie nowa kanalizacja deszczowa. Ponadto ulica Mitry składa się z dwóch fragmentów jezdni i ze względu na bliskość przedszkola i Szkoły Podstawowej nr 48 jest mocno eksploatowana, cieszy nas także fakt że zyska nową nawierzchnię wraz  przyległą jej infrastrukturą – mówi Małgorzata Białoskórska, przewodnicząca Rady Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino.
Na oferty miasto czeka do 17 grudnia 2020 r. do godz. 10.00, szczegóły w BIP.