Gdynia Buduje

Wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej szukamy wykonawcy!

Wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej szukamy wykonawcy!, fot. Dzielnice#wGdyni

Wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej szukamy wykonawcy!, fot. Dzielnice#wGdyni

12.10.2020 r.

Miasto Gdynia ogłosiło przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla inwestycji związanej z budową wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej, nad torami kolejowymi stacji Gdynia Port. Prace przewidują całkowitą likwidację naziemnych przejazdów kolejowych. Na oferty czekamy do 17 listopada.

Wyłoniony w przetargu wykonawca zrealizuje zadanie na bazie przygotowanego programu funkcjonalno-użytkowego, który wykonało biuro projektów MultiConsult Polska sp. z.o.o. Będzie odpowiadał zarówno za prace projektowe, jak i wykonawcze.

Czym jest program funkcjonalno – użytkowy i procedura „zaprojektuj i wybuduj” ?

Program określa parametry oraz szczegółowo opisuje inwestycję. Dzięki opracowaniu, znana jest szacunkowa wartość kosztorysowa planowanych prac, obejmującą pełne nakłady na działania przygotowawcze, nadzór autorski oraz roboty budowlane i dostawy. Zostają w nim określone wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania budowlanego, na jego podstawie wykonawca projektuje i realizuje inwestycje. „Zaprojektuj i wybuduj” jest procedurą, która na podstawie szczegółów zawartych w programie funkcjonalno – użytkowym umożliwia szybką realizację inwestycji.

- Wybudowanie wiaduktu drogowego w ciągu ul. Puckiej odmieni komunikację z północnymi dzielnicami naszego miasta. To ważna inwestycja, która zdecydowanie udrożni ruch i poprawi bezpieczeństwo w tej części Gdyni - mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. - Zrealizujemy ją na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni oraz spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. , która pokryje koszty budowy wiaduktu w granicach obszaru kolejowego, a miasto sfinansuje budowę pozostałej części infrastruktury, w tym elementów drogowych – podkreśla prezydent.

 
W ramach robót budowlanych powstanie wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej, który ma prowadzić nad liniami kolejowymi 201, 228 oraz grupą torów stacji Gdynia Port, na północ od ul. Przemysłowej. Inwestycja obejmie także likwidację przejazdów kolejowo-drogowych, przebudowę i dostosowanie sieci istniejących i zaprojektowanych dróg w ramach zadania „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”. Ponadto przewidziana jest realizacja infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, budowa obiektów inżynierskich w ciągu ul. Puckiej, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci energetycznych, ciepłowniczych, wodociągowych oraz oświetlenia drogowego. Zaplanowano także budowę urządzeń ochrony środowiska oraz zagospodarowanie zieleni.

- Wiadukt w ciągu ulicy Puckiej to kompleksowa inwestycja. Na tym obszarze metamorfozę przejdzie ponadto infrastruktura drogowa, sieci kanalizacyjne i oświetlenie – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.- Dla zapewnienia spójności pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi oraz najlepszego wykorzystania przeznaczonych na nie środków finansowych, wybrany wykonawca będzie zobligowany do współpracy z inwestorami prowadzącymi działania na tym obszarze w zakresie „Poprawy dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”, „Budowy terminalu intermodalnego na terenie Centrum Logistycznego Portu Gdynia” i „Budowy ładowni publicznej przy ul. Puckiej w Gdyni”. Obecne nakłady inwestycyjne w tym rejonie są bezprecedensowe - podsumowuje wiceprezydent.zakres graficzny planowanej inwestycji pn. Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Puckiej

Wiadukt drogowy w ciągu ul. Puckiej przewidziany został jako konstrukcja wantowa o długości 185 metrów i szerokości 18,15 metra. Na obiekcie znajdą się dwa pasy ruchu, 1,5 metrowy chodnik dla pieszych oraz ścieżka rowerowa o szerokości min. 2 metrów. Wiadukt zostanie zabezpieczony barierami ochronnymi.

W postępowaniu przetargowym wyłoniony zostanie generalny wykonawca inwestycji. Rozpoczęcie robót planowane jest na rok 2021, a ich zakończenie na koniec 2022 roku.

Szczegóły przetargu dostępne są na platformie zakupowej UM Gdynia.