Gdynia Buduje

Zakończyliśmy przebudowę skrzyżowania ul. Wiczlińskiej, ul. Miętowej i ul. Koperkowej

Skrzyżowanie ul. Wiczlińskiej, ul. Miętowej i ul. Koperkowej // fot. ZDiZ

Skrzyżowanie ul. Wiczlińskiej, ul. Miętowej i ul. Koperkowej // fot. ZDiZ

25.07.2022 r.

To jedno z głównych skrzyżowań w dzielnicy Dąbrowa, a jednocześnie droga wylotowa w kierunku Chwarzna-Wiczlina i gmin sąsiadujących. W rejonie przebudowywanego skrzyżowania wprowadziliśmy już stałą organizację ruchu, obecnie trwają tam prace wykończeniowe, które nie powinny powodować utrudnień.

- To była bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców Dąbrowy, ale nie tylko. Naszym celem było udrożnienie ruchu kołowego na terenie dzielnicy, zwiększenie przepustowości w kierunku Gdyni zachód i gmin ościennych oraz zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych będących wynikiem prac związanych z budową trasy S6. Jestem przekonany, że inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Wykonawcą robót był WPRD Gravel sp. z o.o., dokumentację projektową przygotowała pracownia Jaros – Inżynieria Ruchu.

- Zadaniem wykonawcy była rozbudowa czterowlotowego skrzyżowania ulicy Wiczlińskiej z ulicą Miętową i ulicą Koperkową. Zakres prac objął także budowę chodników i poboczy, zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, trakcji trolejbusowej oraz budowę sygnalizacji świetlnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Powstała także nowa zieleń i elementy małej architektury – wylicza Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.

skrzyżowanie przed remontem i po remoncie
Skrzyżowanie ul. Wiczlińskiej, ul. Miętowej i ul. Koperkowej przed i po remoncie // fot. ZDiZ

Koszt realizacji inwestycji to prawie 1 milion 800 tys. złotych, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 800 tysięcy złotych.

- Poprawiła się przede wszystkim geometria skrzyżowania, a dzięki temu też widoczność. Dzięki nowemu oznakowaniu i sygnalizacji świetlnej włączenie się do ruchu jest łatwiejsze. W najbliższych tygodniach praca sygnalizacji świetlnej będzie jeszcze regulowana. Przebudowa była konieczna ze względu na to, że w związku z budową Trasy Kaszubskiej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamknie niedługo wyjazd z ul. Anyżowej. Cały ruch z tej ulicy przeniesie się wtedy na ulicę Koperkową i na przebudowane skrzyżowanie - mówi Lechosław Dzierżak, Radny Miasta Gdyni.