Gdynia Buduje

Zwiększamy bezpieczeństwo pieszych

wyniesione przejścia dla pieszych oraz próg zwalniający

wyniesione przejście dla pieszych na ul. Chylońskiej i Chabrowej, próg zwalniający na ul. Leszczynki // fot. ZDiZ w Gdyni

11.01.2022 r.

W minionym roku Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni zrealizował siedem progów zwalniających w różnych częściach miasta oraz zbudował lub przebudował trzy przejścia dla pieszych. Wszystko po to, aby mieszkańcy Gdyni mogli bezpieczniej i bardziej komfortowo poruszać się po mieście.

- Sukcesywnie poprawiamy infrastrukturę dla pieszych w Gdyni, a bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego jest dla nas priorytetowe, zwłaszcza w okolicy placówek edukacyjnych. Kilka dni temu informowaliśmy o zakończonej budowie wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy Chabrowej czy na ulicy Chylońskiej, natomiast w różnych lokalizacjach powstały też progi zwalniające – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
wyniesione przejścia dla pieszych na ul. Chabrowej
Inwestycje zrealizowane w 2021 roku przez Zarząd Dróg i Zieleni służące poprawie bezpieczeństwa osób pieszych:

  •  budowa dwóch progów zwalniających oraz remont chodnika na ul. Halickiej w rejonie supermarketu,
  •  budowa progu zwalniającego na ul. Druskiennickiej,
  •  budowa progu zwalniającego na ul. Hugo Kołłątaja 41,
  •  budowa progu zwalniającego na ul. Leszczynki w okolicy budynku nr 155/165,
  •  budowa progu zwalniającego na ul. Przemyskiej za skrzyżowaniem z ul. Bądkowskiego w kierunku ul. Halickiej,
  •  budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Chylońskiej przy skrzyżowaniu z ul. Św. Mikołaja,
  •  przebudowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Chabrowej przy Szkole Podstawowej nr 16,
  •  budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Chabrowej przy Szkole Podstawowej nr 16,
  •  budowa progu zwalniającego na ul. Starodworcowej w rejonie skrzyżowania z ul. Szczęśliwą.

Roboty drogowe nadzorowali inżynierowie z Referatu Utrzymania Dróg i Obiektów Inżynierskich ZDiZ w Gdyni.

- Progi zwalniające, wyniesione przejścia dla pieszych czy barierki to inwestycje, których celem jest uspokojenie ruchu kołowego. To szczególnie ważne w okolicy placówek edukacyjnych. Wymusza to na kierowcach ostrożniejszą i wolniejszą jazdę, dzięki czemu piesi mogą czuć się bezpieczniej, a droga do szkoły czy pracy jest bardziej komfortowa – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.
progi zwalniające na ul. Leszczynki i na ul. Przemyskiej

Inwestycje polegające na budowie progów zwalniających i przejść dla pieszych pochłonęły w minionym roku ponad 280 tys. złotych. W niektórych kosztach inwestycji partycypowały Rady Dzielnic, tak było np. w przypadku budowy przejścia dla pieszych na ul. Chabrowej.

- Bardzo nas cieszy udział samych mieszkańców, którzy proponują swoje pomysły między innymi w ramach Budżetu Obywatelskiego lub poprzez składanie wniosków do gdyńskich Rad Dzielnic. Rady Dzielnic są ważnym partnerem w dyskusji o bezpieczeństwie. Przygotowujemy również inne projekty, których celem jest zwiększenie ochrony uczestników ruchu oraz stworzenie bezpiecznej infrastruktury drogowej, a w efekcie zmniejszenie liczby wypadków i ich ofiar – mówi dr hab. Marcin Wołek, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni.
W  ostatnim czasie bezpieczeństwo pieszych zwiększyła również budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną na ul. Jana z Kolna przy Miejskich Halach Targowych w Śródmieściu Gdyni. Ta inwestycja realizowana była w ramach projektu KLIMATyczne Centrum.