Gdynia Energetyczna

BMS-System sterowania, zarządzania i monitorowania energią

Warsztat-Zarządzanie ciepłem w budynkach miejskich

Warsztat-Zarządzanie ciepłem w budynkach miejskich

18.12.2020 r.

W ramach współpracy z firmą Dalkia Polska, przedstawiciele gdyńskich jednostek organizacyjnych wzięli udział w szkoleniu „Zarządzanie ciepłem w budynkach miejskich”, które odbyło się w formule on-line 17 grudnia br. Jest to kontynuacja cyklu szkoleń, mającego na celu zwiększenie efektywności energetycznej w mieście Gdynia. Tematyka tego warsztatu jest ściśle związana z tematem poprzedniego szkolenia, dotyczącego danych energetycznych dla zarządzania budynkami, w kontekście placówek oświatowych. Została ona jednak poszerzona o informacje i dane z przeprowadzonych audytów technicznych dla wybranych jednostek miasta. Była to również okazja do dokonania podsumowania kolejnego roku współpracy, trwającej nieprzerwanie od 2018 roku.


W ramach naszej współpracy z Dalkia Polska prowadzonych jest wiele działań, mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach, w tym budynkach oświatowych. Po wdrożeniu raportów dotyczących naszych placówek, wykonany został audyt techniczny pozwalający na wprowadzenie kolejnych kroków mających na celu optymalizację zużycia ciepła, co przyczyni się do zwiększenia oszczędności w gminie - Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

Dzięki szerokiej bazie danych dotyczących budynków miejskich w systemie invisoLite oraz konsekwentnej realizacji programów innowacyjnych i prośrodowiskowych, Miasto Gdynia dysponuje mocnymi atutami, aby z powodzeniem zrealizować ambitne projekty mające na celu obniżenia zużycia ciepła w swoich placówkach, np. poprzez efektywne zarządzanie energią. Jestem dumny, że jako Dalkia Polska mamy możliwość podzielić się naszym doświadczeniem w tym zakresie – mówi Baptiste Calvet, główny inżynier Dalkii Polska.

Szkolenie skupiało się na audytach technicznych, dotyczących zużycia ciepła i energii, które zostały przeprowadzone przez firmę Dalkia Polska w 9 wybranych placówkach oświatowych. Na ich podstawie opracowano rozwiązania techniczne i nakłady finansowe zaproponowanych działań, które mogą przysłużyć się do znaczącego obniżenia zużycia ciepła w placówkach miejskich. Kluczem powodzenia systemu BMS (zarządzania, sterowania i monitorowania energią) będzie należyte przeprowadzenie działań inwestycyjnych, umożliwiających osiąganie jeszcze lepszych wyników przy wprowadzeniu systemu.
Oprócz niezbędnych nakładów inwestycyjnych, wyliczono również oszczędności, które mogą zostać wygenerowane przez Miasto, w wyniku wprowadzonych działań.

Uczestnicy szkolenia mogli również zapoznać się z zakresem prac, etapami i wynikami niecodziennego projektu energomodernizacji i wdrożenia systemu BMS dla osiedla „Juliusz" w Sosnowcu.

Szkolenie "Zarządzanie ciepłem w budynkach miejskich" kończy cykl szkoleń w roku 2020.
  • Uczestnicy warsztatu Zarządzanie ciepłem w budynkach miejskich