Gdynia Energetyczna

Czysta energia w Gdyni nagrodzona

Kolaż zdjęć: przystanek autobusowy z panelem słonecznym, zeroemisyjny autobus Gepard, zeroemisyjny samochód. Fot. gdynia.pl

Kolaż zdjęć: przystanek autobusowy z panelem słonecznym, zeroemisyjny autobus Gepard, zeroemisyjny samochód. Fot. gdynia.pl

19.10.2020 r.

Organizowany od 2003 roku konkurs „Promotor czystej energii” wyróżnia działania mające na celu redukcję zużycia energii, poprawę efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Za całokształt działań w temacie zrównoważonej energii w tegorocznej edycji konkursu nagrodę otrzymała Gdynia.

Podczas zorganizowanej 19 października w Teatrze Muzycznym w Poznaniu Gali 24. Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment rozdano nagrody w konkursie „Promotor czystej energii”.

Kongres ENVICON organizuje firma ABRYS, która działając od 1988 roku wspiera podmioty sektora publicznego i prywatnego w realizacji celu, jakim jest ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami. Firma realizuje te cele poprzez własne media, działalność wydawniczą, organizację kongresów i konferencji, projekty edukacyjne i konkursy.

ABRYS jest twórcą miesięcznika „Przegląd komunalny”, jednego z najbardziej rozpoznawalnych tytułów w branży komunalnej i ochrony środowiska, portalu PortalKomunalny.pl oraz kilku innych branżowych tytułów, jak miesięcznik „Energia i Recykling”, którego redakcja organizuje od 16 lat konkurs „Promotor czystej energii”.

Edycja czyste powietrze

Tematem tegorocznej edycji konkursu było „Czyste powietrze”. Rozpatrywano w niej osoby, kampanie edukacyjno-informacyjne oraz inwestycje, które przyczyniły się do propagowania postaw mających wpływ na ochronę powietrza w skali ogólnokrajowej oraz ochronę i poprawę jakości powietrza.

Kapituła złożona z laureatów konkursu z poprzednich lat pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego uznała, że w bieżącej edycji na szczególną uwagę zasłużył całokształt działań realizowanych przez Gdynię, które mogą służyć za przykład dla innych miast i samorządów, jak należy działać w temacie zrównoważonej energii.

Kapituła docenia działania wyróżniające się innowacyjnością, atrakcyjnością, zastosowaniem nietypowych rozwiązań, osiągających najwyższe efekty ekologiczne w tematyce szeroko rozumianej czystej energii.Na Galę Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment i rozstrzygnięcie konkursu „Promotor Czystej Energii” zaproszony został Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

- Niezmiernie cieszę się, iż Kapituła Konkursu „Promotor Czystej Energii” doceniła właśnie Gdynię za całokształt naszych działań. Przyznanie nagrody odbieram jako docenienie wysiłku wielu osób, bez których nie udałoby się prowadzić skutecznych działań na rzecz efektywności energetycznej i to od tak wielu lat. Jeszcze raz ogromnie dziękuję za wyróżnienie w imieniu swoim jak i mieszkańców Gdyni, miasta otwartego na ekologię i szanującego środowisko naturalne – powiedział Marek Łucyk.