Gdynia Energetyczna

Gdynia zwiększa oszczędności w szkołach i przedszkolach

Raportowanie InvisoLite

Raportowanie InvisoLite

12.08.2020 r.

Miasto Gdynia, od kilku lat współpracuje z firmą Dalkia Polska, realizując rozmaite projekty. W roku 2017 uruchomiony został w mieście system InvisoLite, za pomocą którego zbierane są dane dotyczące zużycia mediów w miejskich placówkach oświatowych i jednostkach. W każdej szkole wyznaczona jest osoba zajmująca się obsługą programu, dzięki czemu możemy mieć dane z każdej placówki dotyczące zużycia ciepła, energii elektrycznej i wody.

Teraz w 2020 roku udało się wypracować wspólnie raporty jednostkowe dla budynków oświaty i przedszkoli za okres od 2017 roku, jest to kolejny etap w zwiększaniu świadomości na temat oszczędności zużywanych mediów i rozwoju naszego systemu InvisoLite o następne funkcjonalności.

Jesteśmy niezwykle dumni, że nasza współpraca z firmą Dalkia Polska tak wspaniale się rozwija, a z każdym nowym rokiem opracowywane są nowe rozwiązania do zwiększenia efektywności zużycia mediów w naszych budynkach. Raporty, te są niezwykle ważne dla gminy, gdyż na ich podstawie widzimy jak dana placówka jest zarządzana i możemy porównać ją z placówkami z tej samej grupy źródeł energetycznych, jak miejska sieć ciepłownicza czy kotłownia gazowa. Taki podział źródeł ogrzewania pozwoli na dokładne porównywanie obiektów i wyeliminuje ewentualne błędy w klasyfikowaniu obiektów. Jestem pełen nadziei, że zwiększy to jeszcze bardziej oszczędności w szkołach, co wpłynie pozytywnie na budżet Miasta
podkreśla Marek Łucyk – wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Gdynia należy do najnowocześniejszych miast w Polsce, wprowadzamy najnowsze rozwiązania pomagające w coraz lepszym zarządzaniu gminą. Ocena działania naszych placówek oświatowych jest istotnym elementem rozwoju gminy i pozwoli na wprowadzanie kolejnych korzystnych zmian dla mieszkańców i uczniówmówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia. 

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych, szczególnie placówek oświaty, jest jednym z filarów naszej współpracy z Gdynią. Raporty opracowane dzięki systemowi InvisoLite posłużą lepszemu zarządzaniu energią w gminie oraz przygotowywaniu kolejnych projektów modernizacyjnych i efektywnościowych. To bardzo dobry przykład tego, jak nowe technologie oraz Data Science mogą pomóc samorządom w oszczędzaniu energii – mówi Baptiste Calvet, Główny Inżynier Dalkii Polska.

Raporty są niezwykle czytelne i przyjazne dla każdego użytkownika. Opisują dane za ostatnie 3 lata kalendarzowe, co od razu pozwala na łatwe i szybkie porównanie kolejnych lat do siebie pod kątem zużycia oraz kosztów.

Na pierwszym planie znajduje się mapka z lokalizacją szkoły, czy przedszkola, co także ułatwi spojrzenie na raporty nawet osobie spoza miasta. Wskazana jest także dokładnie nazwa i adres placówki. Po prawej stronie znajdują się wykresy przedstawiające jednostkowe zużycie mediów, z zaznaczeniem na której pozycji znajduje się dana szkoła na tle innych podobnych do niej obiektów.

Na stronie drugiej znajdują się wykresy zużycia mediów wraz z poniesionymi kosztami na jeden metr kwadratowy powierzchni. Dany obiekt jest wtedy porównany z przysłowiową „średnią” szkołą.

Każda osoba przeglądająca raport, jest w stanie samodzielnie porównać dane do siebie i zaobserwować proste zależności między nimi. Celem nadrzędnym tworzonych raportów była właśnie ich czytelność. Każdy z wygenerowanych raportów będzie wysłany w każdym nowym roku kalendarzowym do placówek oświatowych w mieście, aby każda szkoła i przedszkole miała dane dotyczące ich placówki i także, aby sami mogli skonfrontować swoje zużycia mediów na tle innych placówek.

Mamy nadzieję, że raporty te pomogą szkołom w prawidłowym zarzadzaniu energią i będą wsparciem dla władz miasta przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Dane przedstawione w łatwy i przyjazny sposób są przyszłością naszego raportowania, w tym kierunku także zmierza nasze miasto.