Gdynia Energetyczna

Kolejny projekt na horyzoncie... z udziałem Gdyni

Kolejny projekt na horyzoncie... z udziałem Gdyni

Kolejny projekt na horyzoncie... z udziałem Gdyni

08.05.2020 r.

Projekt MATRYCS (czyli Modular Big Data Applications for Holistic Energy Services in Buildings) to kolejny projekt z udziałem Gdyni, który został zakwalifikowany do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Projekt realizowany jest razem z kilkunastoma zagranicznymi partnerami, a jego celem jest stworzenie inteligentnej bazy danych o budynkach. Dane te będą gromadzone oraz poddawane analizie za pośrednictwem innowacyjnego narzędzia w tzw. "chmurze".

- W styczniu otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w projekcie i postanowiliśmy z niego skorzystać. Dzięki uczestnictwu w takich inicjatywach możemy zrealizować kolejny innowacyjny projekt, którego koszt w pełni jest sfinansowany ze środków UE. Dodatkowo jest to kolejna okazja aby przedstawić Gdynię jako partnera, z którym warto współpracować - podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. Rozwoju.

Udział Gdyni w projekcie MATRYCS będzie w dużej mierze koncentrować się wokół danych zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej, takich jak na przykład szkoły i przedszkola. Narzędziem, które pomoże w realizacji projektu jest funkcjonujący od 2017 r. system monitorowania zużycia mediów InvisoLite, którym objęte są gminne budynki. Dzięki projektowi MATRYCS i systemowi InvisoLite, wygenerowane analizy przyczynią się do podniesienia efektywności energetycznej budynków. Będzie to ważny element przy planowaniu kolejnych inwestycji, a także jako kolejne narzędzie które wspomoże doradców energetycznych Gdyni w ich codziennej pracy.

- Udział w projekcie MATRYCS stał się możliwy dzięki wcześniej podjętym działaniom związanym z gromadzeniem danych na temat blisko 200 budynków w systemie InvisoLite oraz w ramach projektu ActNow, gdzie zamontowane czujniki monitorują warunki wewnątrz jednej ze szkół podstawowych. MATRYCS jest więc kolejnym etapem działań, które służyć mają poprawie efektywności energetycznej budynków, by obniżyć rachunki za zużycie mediów - mówi Hanna Górecka-Banasik, kierownik Samodzielnego Referatu ds. Energetyki, w którym realizowany jest m.in. projekt doradztwa energetycznego dla mieszkańców Gdyni.

Projekt MATRYCS został wysoko oceniony przez Komisję Europejską - otrzymał 13 punktów na 14 możliwych do uzyskania. Ponadto znalazł się on na pierwszym miejscu w rankingu listy dofinansowania. Obecnie trwają prace nad dopełnieniem niezbędnych formalności w projekcie, przed oficjalnym rozpoczęciem. Projekt MATRYCS będzie trwał 36 miesięcy.