Gdynia Energetyczna

„Mój prąd” nowy program dotacji

mój prąd

mój prąd

03.09.2019 r.

„Mój prąd” nowy program dotacji do mikroinstalacji fotowoltaicznych
 
Ruszył pierwszy nabór do nowego krajowego programu dotacji do instalacji fotowoltaicznych do produkcji prądu na własne potrzeby.

Program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych. Wysokość dofinansowania wynosi maksymalnie 5 tys. zł, lecz nie więcej niż 50% poniesionych kosztów. Co istotne, uzyskane dofinansowanie można łączyć z tzw. ulgą termomodernizacyjną, co przekłada się na efektywność finansową tego przedsięwzięcia.

Pierwszy nabór wniosków odbywa się od 30 sierpnia do 20 grudnia br. lub do wyczerpania przeznaczonego na ten cel budżetu w wysokości 1 mld złotych. Kolejny nabór planowany jest od początku 2020 roku.

Wnioski o dofinansowanie składa się w formie papierowej w NFOŚiGW w Warszawie i można je przesłać np. pocztą. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej. Należy pamiętać, że urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją.

Więcej informacji znaleźć można na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/