Gdynia Energetyczna

Na straży efektywności energetycznej budynków

Prezentacja warsztatów

Prezentacja warsztatów

18.09.2020 r.

Przedstawiciele gdyńskich szkół i jednostek organizacyjnych miasta wzięli udział w szkoleniu pod hasłem „Dane energetyczne dla zarządzania budynkami”. Wszystko po to, aby poszerzyć swoją wiedzę na temat poprawy efektywności energetycznej w budynkach publicznych i tworzenia raportów z tego zakresu. Warsztaty zorganizowała Dalkia Polska, która współpracuje z naszym miastem od 2018 roku. Firma stworzyła program InvisoLite - system monitorowania zużycia energii. Zbiera on dane dotyczące zużycia mediów w szkołach i przedszkolach. Gdynia jest częścią tego programu. Dzięki szkoleniu, pracownicy związani z projektem będą mogli sprawniej opracowywać niezbędne raporty i wdrażać potrzebne działania.

– Mieliśmy ogromną przyjemność zorganizowania szkolenia dotyczącego raportowania dla naszych jednostek budżetowych. Dzięki zdalnemu połączeniu mogliśmy zachować wszelkie standardy bezpieczeństwa, nie rezygnując z szansy poszerzania wiedzy przez pracowników. To szkolenie pozwoli na jeszcze lepsze wykonywanie obowiązków przez pracowników oraz na zwiększenie ich świadomości o roli raportowania. Dzięki naszemu partnerowi, Dalki Polska, możemy udoskonalać naszą pracę, a jej efekty będą osiągalne dla całego miasta –mówi Marek Łucyk, wiceprezydent ds. rozwoju.

– Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w ramach efektywności energetycznej to ważny element współpracy, którą realizujemy od 2018 roku. Gdynia, m.in. dzięki innowacyjnemu systemowi invisoLite, systematycznie rozszerza zakres działań, mających na celu zmniejszenie zużycia energii w budynkach publicznych. Cieszymy się, że możemy wspierać miasto w tym obszarze – dodaje Baptiste Calvet, główny inżynier Dalkia Polska.

Szkolenie, zorganizowane we współpracy z firmą Dalkia Polska, odbyło się w formule online. Jego uczestnicy mogli dowiedzieć się więcej na temat: poprawy efektywności energetycznej budynków, wagi energii w budżecie gminy czy porównywania nakładów remontowych. Omówione zostały również założenia dotyczące zakupów grupowych energii elektrycznej oraz paliwa gazowego, a także "Kwadratura koła"- czyli założenia budżetowe kontra założenia projektowe, kontra świadectwa energetyczne, kontra ceny energii. Podsumowano i przeanalizowano też raporty stworzone dla jednostek budżetowych, a przy okazji przedstawiono wnioski i plan działania dla Gdyni.

Uczestnicy warsztatów nauczyli się także tego, jak wykorzystać dane o życiu energii. Wszystko w podziale na takie tematy, jak:
- Klasyfikacja budynków - podział kubatury, powierzchni na strefy temperatury, czasowe zużycie, pomiary: identyfikacja liczników, podliczników;
- Ogrzewanie - korelacja pogodowa, temperatura niedogrzania, grupy taryfowe, przekroczenie mocy zamówionej, identyfikacja wyposażenia
i obecnych możliwości sterowania;
- Ciepła woda użytkowa - jak wyodrębnić zużycie z faktury za ciepło oraz
- Energia elektryczna - modelowanie statyczne, kwestia poboru mocy biernej pojemnościowej, indukcyjnej, dalsze możliwości.

Było to pierwsze szkolenie, w ramach prowadzonej współpracy, przeprowadzone w takiej formie. Wzięło w nim udział 35 użytkowników.
  • Uczestnicy szkolenia