Gdynia Energetyczna

Nagroda w rękach Gdyni

Nagroda

Nagroda "Promotor czystej energii"

21.12.2020 r.

Na święta Bożego Narodzenia do Gdyni trafiła długo wyczekiwana niespodzianka – statuetka nagrody „Promotora Czystej Energii”. Z powodu pandemii i delikatności przesyłki dopiero teraz mogła ona fizycznie trafić do naszego miasta. Nagrodę przekazała pani Magdalena Dutka, prezes zarządu firmy Abrys Sp. z o.o. z Poznania, organizatora konkursu „Promotor Czystej Energii”.

 
- Gdynia od wielu lat podejmuje działania w zakresie zrównoważonego rozwoju energetycznego, które mają na celu zwiększenie świadomości energetycznej i ekologicznej mieszkańców miasta. Realizowane w Gdyni przedsięwzięcia swym zasięgiem obejmują liczne grono odbiorców, a organizowane wydarzenia często wykraczają poza teren gminy. W ten sposób Gdynia staje się wzorem do naśladowania dla innych samorządów. I dlatego też kapituła konkursu „Promotor Czystej Energii" przyznała w tym roku tę prestiżową nagrodę właśnie temu miastu - mówi Magdalena Dutka, prezes zarządu firmy Abrys Sp. z o.o. z Poznania, organizatora konkursu „Promotor Czystej Energii”. 
 
nagroda specjalna

Nagroda „Promotor Czystej Energii” przyznawana jest w kategoriach osobowość, kampania edukacyjno-informacyjna i inwestycja. W 2020 r. po raz pierwszy kapituła postanowiła przyznać tylko jedną nagrodę za całokształt działań na rzecz zrównoważonej energii i trafiła ona do Gdyni.

- Jest mi niezmiernie miło otrzymać tę nagrodę. Jest ona dowodem na to, że polityka energetyczna Gdyni jest słuszna. Staramy się, aby wszystkie działania w kierunku zrównoważonej energii były innowacyjne, tym bardziej, że ich realizacja wiąże się z kształtowaniem przyszłości naszego miasta. Przyszłości związanej z dobrem mieszkańców i środowiska – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Zrównoważoną energią w Gdyni od 2014 r. zajmuje się specjalnie dedykowana temu jednostka – Samodzielny Referat ds. Energetyki w Urzędzie Miasta Gdyni podległy bezpośrednio wiceprezydentowi ds. rozwoju Markowi Łucykowi. Realizowane obecnie działania można znaleźć na stronie www.gdynia.pl w zakładce Gdynia energetyczna.
 
W ciągu ostatnich lat prowadzone przez Gdynię zadania z zakresu energetyki i gospodarki niskoemisyjnej stały się jednymi z głównych działań rozwojowych miasta. Wiele organizacji i firm docenia ten kierunek działań, co skutkuje nie tylko licznymi nagrodami i wyróżnieniami dla naszego miasta, ale i nowymi możliwościami współpracy. Dzięki temu miasto otrzymuje nie tylko fachową pomoc techniczną, ale i współfinansowanie realizowanych przedsięwzięć.
 
- Nagroda „Promotora Czystej Energii” dla Gdyni jest zasługą ciężkiej pracy i zaangażowania wielu ludzi. Wśród nich są również gdynianie, którzy coraz chętniej uczestniczą w działaniach „Gdyni energetycznej” – podkreśla Marek Łucyk. – Z tego też miejsca chciałbym wszystkim podziękować oraz zachęcić do udziału w naszych wydarzeniach, a przy okazji życzyć Państwu zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. Niech te święta, choć tak różne od poprzednich, upłyną Państwu w szczęściu, radości i w ciepłej domowej atmosferze.