Gdynia Energetyczna

O efektywnej energetyce #wGdyni

W Gdyni, w ramach projektu Act Now, odbyło się spotkanie zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot // fot. Paweł Kukla

W Gdyni, w ramach projektu Act Now, odbyło się spotkanie zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot // fot. Paweł Kukla

15.10.2019 r.

Jak racjonalizować zużycie energii w miastach? O tym w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni rozmawiali m.in. lokalni samorządowcy, eksperci i przedstawiciele Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz PGE Energia Ciepła. A wszystko w ramach dorocznego spotkania zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Odbyło się ono w ramach europejskiego projektu Act Now, który jest realizowany przez Gdynię we współpracy z Instytutem Maszyn Przepływowych PAN oraz Przedsiębiorstwem Komunikacji Trolejbusowej.

Projekt Act Now, czyli Action for Energy Efficiency In Balic Cities zakłada realizację działań zmierzających do osiągnięcia jak największej efektywności energetycznej w budynkach. Ma on też na celu promocję działań zmniejszających zużycie energii finalnej. Jest ona potrzebna przede wszystkim do ogrzewania istniejących budynków i wzmocnieniu potencjału gmin w zakresie zarządzania energią. Wymiana doświadczeń między podmiotami publicznymi i prywatnymi zaangażowanymi w planowanie energetyczne pełni w nim kluczową rolę. W projekcie uczestniczy 18 partnerów z 8 państw (z Niemiec, Szwecji, Polski, Finlandii, Danii, Litwy, Łotwy i Estonii), a także 53 partnerów stowarzyszonych. Partnerem wiodącym jest niemieckie Bremerhaven. Jest on współfinansowany ze środków europejskich w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego i zakończy się w 2020 roku.

To właśnie w ramach tego projektu 15 października w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyło się spotkanie zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Grupa ta zbiera się raz w roku, żeby omówić najistotniejsze w danym momencie tematy. Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się we wrześniu 2018 roku. Teraz zorganizowano kolejne. Otworzył je wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk.

Już po raz drugi mamy okazję spotkać się w tym miejscu i rozmawiać na bardzo ważne tematy dotyczące energii i oszczędności, jakie możemy osiągnąć poprzez wprowadzenie pewnych rozwiązań w tej kwestii. Projekt jest realizowany w ramach projektu unijnego Act Now. Cieszymy się, że dzięki temu  możemy wspólnie dyskutować, wymieniać się doświadczeniami i uczyć się tego, jak realizować działania na rzecz racjonalizacji zużycia energii w miastach. Życzę Państwu owocnych rozmów i tego, żeby udało się zrealizować te cele, które postawimy sobie po dzisiejszej konferencji – mówił podczas spotkania Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

W konferencji uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, przedstawiciele pomorskich samorządów, eksperci oraz przedstawiciele Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz PGE Energia Ciepła. Celem spotkania była dyskusja m.in. na temat: zarządzania gospodarką energetyczną samorządów, uspójnienia procesów energetycznych w celu osiągnięcia wymiernych korzyści, budowania systemu wymiany doświadczeń w zakresie efektywności energetycznej czy pozyskiwania funduszy w zakresie wydajności energetycznej w gminach.

Głównymi tematami, którymi zajmowali się uczestnicy, były: termomodernizacja budynków w świetle wymagań unijnych i dotychczasowe doświadczenia polskie – warunki prawidłowo przygotowanej termomodernizacji i błędy w procesie jej realizacji; dobre praktyki PPP na przykładzie sopockiego projektu w formule ESCO; systemy zarządzania energią w budynkach; bezpieczeństwo energetyczne gmin, a szczególnie praktyczne aspekty w realizacji programów termomodernizacyjnych, OZE i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz Pomorska Dolina Wodorowa. Zaprezentowano też założenia rządowego programu Stop Smog i uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego.

Spotkanie zespołu ds. energetycznych zostało zorganizowane przez Samodzielny Referat ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni oraz Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.
  • Spotkanie zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot otworzył wiceprezydent Gdyni Marek Łucyk // fot. Paweł Kukla
  • W Gdyni, w ramach projektu Act Now, odbyło się spotkanie zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot // fot. Paweł Kukla
  • W Gdyni, w ramach projektu Act Now, odbyło się spotkanie zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot // fot. Paweł Kukla
  • W Gdyni, w ramach projektu Act Now, odbyło się spotkanie zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot // fot. Paweł Kukla
  • W Gdyni, w ramach projektu Act Now, odbyło się spotkanie zespołu ds. energetycznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot // fot. Paweł Kukla