Gdynia Energetyczna

Projekt ACT NOW! na finiszu

Act Now projekt

Act Now projekt

13.11.2020 r.

Założeniem projektu Act Now! jest ułatwienie znalezienia najodpowiedniejszych sposobów na przekształcenie lokalnych strategii klimatycznych w postaci „Planów działania na rzecz zrównoważonej energii” (SEAP - Sustainable Energy Action Plan) w konkretne działania zmniejszające zużycie energii w budynkach. Wskazówki dla urzędników z małych i średnich europejskich gmin, które powstały dzięki projektowi nie są wynikiem badań akademickich, ale pragmatyczną refleksją nad dotychczasowym doświadczeniem i zaleceniami zebranymi wśród partnerów projektu Act Now!
 
Unijny projekt „Act Now! - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities” jest jednym z wielu działań dotyczących efektywności energetycznej, w które Gmina zaangażowała się widząc, że jego założenia są spójne z podejmowanymi staraniami dążącymi do redukcji emisji CO2 i które służą równocześnie wzmocnieniu potencjału gminy w zakresie zarządzania energią.

Obecnie trwają przygotowania do konferencji podsumowującej zaplanowanej na 19 i 20 listopada 2020, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki projektu. Ze względu na stan pandemii wydarzenie odbędzie się w formule on line, choć pierwotnie to Gmina Bremerhaven miała ugościć uczestników konferencji. Pandemia również wymusiła wydłużenie realizacji projektu o 3 miesiące, te miesiące kiedy „wszystko stanęło” i jedynie wirtualne spotkania pozwalały podtrzymywać współpracę i kontynuować rozpoczęte działania.

Oprócz przemówienia przedstawiciela Komisji Europejskiej o Europejskim Zielonym Ładzie i prezentacji dobrych praktyk Partnerzy projektu Act Now! przedstawią swoje prace oraz przygotowany specjalnie dla europejskich samorządów lokalnych podręcznik i wytyczne, które pomogą wdrożyć skuteczną strategię efektywności energetycznej w gminach.

– Te publikacje mają również zainspirować gminy do wyjścia poza dobrze znane programy finansowania publicznego i nie czekania na programy wsparcia, od dostępności których uzależniają realizację swoich projektów. – podkreśla koordynator projektu Act Now!, Ewelina Barnat-Prokopiuk z Samodzielnego Referatu ds. Energetyki.

Na konferencję "Zielona gospodarka - zmiany na rynku ciepła - Act Now!" („Green economy – the heating market changes – Act Now!“) można się rejestrować do 15 listopada poprzez link: https://meldemichan.de/act-now-closing-conference.

- Projekt pokazał jak bliska współpraca oraz zbieranie uwag i sugestii od partnerów z innych krajów europejskich są pomocne przy kształtowaniu własnego podejścia do tematu efektywności energetycznej i dopracowywaniu własnej strategii. Aktywność Gdyni w tym zakresie jest duża, dziś możemy sami dzielić się naszymi doświadczeniami. Biorąc pod uwagę, że większość rozwiązań zwiększających efektywność energetyczną, takich jak termomodernizacja budynków czy nowe systemy grzewcze, kumuluje swoje efekty przez dłuższy okres czasu, jestem zdania, że czas podjąć działania już teraz (ang. „Act now!”- przyp. red.) - mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.
 
Kompetentni urzędnicy miejscy zaangażowani w szukanie odpowiednich instrumentów służących poprawie efektywności energetycznej odgrywają kluczową rolę w tym całym procesie, dlatego projekt przewidywał wsparcie szkoleniowe w celu zwiększenia ich wiedzy na temat strat energii, kompetencji w zakresie przygotowania inwestycji oraz umiejętności stymulowania prywatnych inwestycji efektywnych energetycznie.

konferencja Act Now
Spotkanie Zespołu ds. energetycznych przy OMGGS, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, 15.10.2019 r.

Filarem projektu jest zawiązana przy wsparciu eksperckim Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Państwowej Akademii Nauk w Gdańsku oraz wsparciu Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot Lokalna Grupa ds. Efektywności Energetycznej, zrzeszająca okoliczne gminy i podmioty zaangażowane w planowanie energetyczne. Cykliczne spotkania członków Grupy pozwalają na wymianę wiedzy, doświadczeń, szukanie partnerów do kolejnych projektów oraz dyskusję i wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych problemów na szczeblu lokalnym.
 
- Inwestycje w projekty termomodernizacyjne to nie tylko kwestia klimatu. Jest to również kwestia lokalnego i społecznego dobrobytu oraz komfortu mieszkańców czy użytkowników budynków. Rozwiązania klimatyczne są złożone i najlepiej kreować je poprzez podejście holistyczne oraz ścisłą współpracę między sektorami. Może to brzmieć banalnie, ale czynnik ludzki sprawia, że ​nie ​jest to łatwe. – mówi wiceprezydent Marek Łucyk.
 
Ponadto, w ramach działań wzmacniających skuteczność monitorowania energii zakupiono sprzęt do zdalnych pomiarów oraz przesyłania i przetwarzania danych w oparciu o nowoczesne technologie informatyczne. W jednej z gdyńskich szkół podstawowych zainstalowano rejestratory badające warunki panujące w klasach, m. in. temperaturę oraz stężenie CO2 a ekspert partner projektu (Instytut Maszyn Przepływowych PAN) analizując wyniki pomiarów wskazał m. in. na konieczność zmiany sposobu wentylacji klas czy wprowadzenie automatycznej regulacji temperatury w poszczególnych pomieszczeniach. Oczywiście takie zmiany wymagają kolejnych nakładów finansowych, dlatego tak ważna jest analiza alternatywnych rozwiązań uwzględniająca scenariusze pozyskiwania funduszy na ten cel.

- Ten pilotaż pokazał, że zdalne systemy monitorowania i zarządzania energią w dzisiejszych czasach są nieodzowne. W Gdyni taki system z pewnością mógłby się sprawdzić, szczególnie w uzupełnieniu dla systemu InvisoLite (system monitorowania zużycia mediów w budynkach miejskich - przyp. red.), który działa sprawnie już 3 lata .- zauważa Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

rejestrator

Rejestrator COMET U440M monitorujący temperaturę, ciśnienie atmosferyczne, stężenie CO2, wilgotność i punkt rosy w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdyni oraz podgląd z systemu COMETCloud.
 
pomiary
Pomiary rejestratora widoczne online

Projekt „Act Now! - Action for Energy Efficiency in Baltic Cities” współfinansowany jest ze środków europejskich w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego. W projekcie jest zaangażowanych 18 partnerów z 8 państw (Niemcy, Szwecja, Polska, Finlandia, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia), a także 53 partnerów stowarzyszonych. Partnerem wiodącym jest gmina Bremerhaven (Niemcy), polskimi partnerami lokalnym jest IMP PAN oraz PKT Gdynia.
Więcej na temat projektu można znaleźć na stronie: https://actnow-baltic.eu/

logo