Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów Zarezerwuj wizytę w Urzędzie Miasta - ważne informacje i numery telefonów
Gdynia Energetyczna

W obiektywie Strażników Energii

Strażnicy Energii // fot. mat. prasowe

Strażnicy Energii // fot. mat. prasowe

07.01.2020 r.

„W obiektywie Strażników energii” – konkurs dla gdyńskich podstawówek na najciekawszy film promujący akcję „Strażnicy energii”. Konkurs edukacyjny jest skierowany do dziesięciu gdyńskich podstawówek, które biorą udział w projekcie edukacji energetycznej „Strażnicy energii”. Rozstrzygnięcie nastąpi 21 lutego br. Organizatorzy to Gdynia i firma Dalkia Polska.
 
Celem projektu „Strażnicy energii” jest ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez zwrócenie uwagi uczniów i ich zaangażowanie w działania na rzecz jej racjonalnego gospodarowania. Pieniądze zaoszczędzone w ciągu roku szkolnego – dzięki mniejszemu zużyciu energii w placówkach edukacyjnych – zostaną w połowie przekazane szkołom na ich bieżące potrzeby. Projekt jest częścią szerszej współpracy władz Gdyni z firmą Dalkia Polska na rzecz poprawy efektywności energetycznej w mieście, zapoczątkowanej jesienią 2018 r.
 
- Konkurs „W obiektywie Strażników Energii” jest wspaniałą szansą na pokazanie kreatywności naszych uczniów, którzy zaprezentują działania mające na celu oszczędność energii i ciepła w szkole. Forma konkursu jest bardzo nowoczesna, a wiadomo, że młode osoby są bardzo biegłe w obsłudze popularnych urządzeń, co powinno dodatkowo zachęcić młodych ludzi do udziału w projekcie. Jako miasto zawsze stawiamy na najnowocześniejsze formy przekazu, i tak też jest tym razem. Mam nadzieję, że nagrane filmy posłużą jako przykład dla uczniów szkół nie objętych programem i uświadomią każdemu jak ważne jest zrównoważone gospodarowanie ciepłem i energią, co przekłada się na konkretne oszczędności finansowe. Warto jest świecić przykładem – stwierdza Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

- „Strażnicy energii” to projekt Miasta Gdynia i Dalkii Polska promujący ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez edukację i zaangażowanie uczniów w działania na rzecz jej racjonalnego wykorzystania. Mam nadzieję, że konkurs „W obiektywie Strażników energii” przyczyni się do promocji działań proefektywnościowych w szkołach i zachęci dzieci i młodzież z pozostałych placówek do podejmowania podobnych inicjatyw – mówi Thierry Deschaux, dyrektor generalny Dalkii w Polsce.

Konkurs „W obiektywie Strażników energii”

7 stycznia 2020 r. miasto Gdynia i firma Dalkia Polska ogłosiły konkurs na najciekawszy film promujący akcję „Strażnicy energii” - projekt edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w Gdyni. Konkurs jest skierowany do dziesięciu gdyńskich szkół podstawowych, które biorą udział w projekcie. W ramach konkursu szkolne zespoły ds. energii mają za zadanie przygotować krótkie filmiki pokazujące podjęte w szkole inicjatywy, zrealizowane działania czy akcje edukacyjne. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 lutego br., kiedy komisja konkursowa wyłoni laureatów – autorów trzech najlepszych filmów.

„Strażnicy energii” – edukacyjny projekt oszczędności energii dla szkół podstawowych w Gdyni

13 września 2019 r. Gdynia oraz firma Dalkia Polska zainicjowały projekt edukacji energetycznej dla uczniów szkół podstawowych w naszym mieście. W ramach projektu nauczyciele i uczniowie dziesięciu gdyńskich podstawówek powołali zespoły ds. energii, tzw. strażników energii. Strażnicy energii badają, w jaki sposób wykorzystywana jest energia w budynkach szkolnych, wdrażają programy jej oszczędzania i prowadzą kampanie informacyjno-edukacyjne dla szkolnej społeczności. Zespoły opracowują kwartalne raporty dotyczące oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, które są przekazywane do Samodzielnego Referatu ds. Energetyki Urzędu Miasta Gdyni. Na tej podstawie wyliczane są oszczędności osiągnięte przez poszczególne szkoły. Urzędnicy oraz przedstawiciele Dalkii Polska wspierają młodzież w prowadzonych działaniach edukacyjnych. Na koniec edycji projektu, władze lokalne przekażą szkołom połowę pieniędzy zaoszczędzonych w ciągu roku szkolnego. Pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby własne szkół.
 
Edukacja energetyczna jest opłacalna – redukcja kosztów energii i ograniczenie emisji CO₂ w Gdyni
Celem projektu „Strażnicy energii” jest ograniczenie zużycia energii w szkołach poprzez zaangażowanie uczniów w działania na rzecz racjonalnego gospodarowania energią. Uczniowie uczą się, w jaki sposób świadomie zarządzać energią w pomieszczeniach. Tegoroczna akcja to inicjatywa edukacyjna gminy i firmy Dalkia Polska.