Gdynia Innowacyjna

„Wspólny bilet” w fazie testów

Czy w najbliższej przyszłości trolejbusem, pociągiem i tramwajem podróżować będziemy, posługując się jednym biletem?/J. Ziarnicki gdynia.pl

Czy w najbliższej przyszłości trolejbusem, pociągiem i tramwajem podróżować będziemy, posługując się jednym biletem?/J. Ziarnicki gdynia.pl

Czy w najbliższej przyszłości trolejbusem, pociągiem i tramwajem podróżować będziemy, posługując się jednym biletem?  Pomysł na „Wspólny bilet” dla kluczowych pomorskich miast wchodzi właśnie w fazę testów.  Pilotaż zostanie przeprowadzony na dwóch trasach komunikacji publicznej. Jedna z nich łączy Słupsk z Trójmiastem, druga natomiast Starogard Gdański z Trójmiastem, a konkretnie z Gdynią.

W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę umożliwiającą przeprowadzenie pilotażu systemu nazywanego potocznie „wspólny bilet”. Tym samym idea ta wyszła z fazy projektów i analiz – rozpoczęła się jej realizacja.

Pilotaż rozpocznie się jeszcze we wrześniu 2018 r. Jego pierwszym etapem, widocznym dla pasażerów, będzie rozwieszenie specjalnych identyfikatorów w formie uchwytów w autobusach, tramwajach, trolejbusach i pociągach w wybranych częściach województwa pomorskiego, w tym w Gdyni. Uchwyty te będą wyposażone w rozróżniające je elementy – tagi NFC i kody QR – umożliwiające organizatorom pilotażu komunikację ze smartfonami pasażerów.

Pilotaż zostanie przeprowadzony na dwóch trasach komunikacji publicznej. Jedna z nich łączy Słupsk z Trójmiastem, druga natomiast Trójmiasto a konkretnie Gdynię ze Starogardem Gdańskim. Dlaczego akurat  Gdynię? Ponieważ z naszego miasta odpływają promy do Karlskrony, a całe działanie pilotażowe jest realizowane w ramach międzynarodowego projektu Interconnect, którego ostateczny cel stanowi połączenie systemów transportowych regionu Pomorze ze szwedzkim regionem Blekinge.

Skoro pilotaż odbywa się na wymienionych trasach, oznacza to, że obejmie on następujące miasta: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Starogard Gdański i Tczew oraz wybrane przystanki kolejowe w województwie.

W pojazdach zostaną zainstalowane specjalne identyfikatory – uchwyty dla pasażerów, a na przystankach i stacjach kolejowych zostaną umieszczone tabliczki lub naklejki. Każdy taki uchwyt czy tabliczka zawierać będzie kod QR oraz etykietę NFC, które będą pełnić kilka funkcji: zakodowane w nich zostaną informacje o pojeździe oraz stacji.

W pojazdach pojawią się także testerzy – wybrane osoby, których zadaniem będzie sprawdzanie wybranych funkcjonalności systemu. Osoby te będą miały kilka zadań: np. przykładając swój smartfon ze specjalną aplikacją do kodu QR lub do etykiety NFC, będą się łączyć z tzw. portalem organizatora transportu, w którym zmagazynowane zostaną dane o przystankach. Komunikat ze smartfonu testera zweryfikuje, czy dany przystanek został poprawnie zapisany w bazie danych. W ten sposób powstanie pełna, sprawdzona baza przystanków wielu organizatorów transportu publicznego, zweryfikowana w praktyce przez testerów.

Kolejnym zadaniem dla testujących elementy nowego systemu będzie analizowanie, czy zainstalowane w pojazdach elementy infrastruktury w pojeździe są przyjazne dla ludzi, czy aplikacja dla pasażerów jest przejrzysta i intuicyjna oraz czy nowa procedura zakupu biletu nie sprawia problemów i jest akceptowalna społecznie.

Rekrutacja testerów i współpraca z nimi będzie przebiegała wielotorowo.
Jedna grupa (testerzy A), to osoby, które swoją pracę będą wykonywały w pełnym wymiarze czasu pracy (ok. 8 godz. dziennie) i które będą miały do zrealizowania określone zadania czy scenariusze podróży.
Grupa B to osoby, które w ramach swoich zwykłych podróży realizować będą pewne zadania – niejako „przy okazji”.
Z kolei trzecia grupa – testerzy C – składać się będzie z osób, które do pilotażu przyłączą się w ostatnim etapie jego trwania, a więc w drugiej połowie 2019 r. Osoby te będą poruszać się w ruchu międzynarodowym i sprawdzą, jak działają nowe rozwiązania na trasie: województwo pomorskie – podróż promem do Karlskrony – region Blekinge.

Wszyscy uczestnicy pilotażu będą wypełniać specjalne ankiety, których wyniki zostaną podsumowane, przeanalizowane i opisane przez specjalistyczną pracownię.

W ciągu całego okresu pilotażu będą trwały prace nad automatyzacją wybranych czynności, które pasażer jest obecnie zmuszony samodzielnie wykonać w czasie podróży: wybór godziny odjazdu poszczególnych środków transportu, dotarcie na właściwy przystanek i zakup poszczególnych biletów. Oznacza to, że docelowo wykonywanie tych czynności będzie wspomagane przez system sensorów i aplikacje na smartfon, co – zgodnie z zamierzeniem – ma ułatwić i uprzyjemnić pasażerom podróż.

Gdynia, z której odpływają promy do Karlskrony, jest kluczowym miastem w pilotażu zintegrowanego systemu płatności za usługi transportu miejskiego. Celem testów jest bowiem nie tylko sprawdzenie nowatorskich technologii, które pozwalają w sposób automatyczny pozyskać informacje o przejazdach realizowanych przez pasażerów, ale przede wszystkim ocena możliwości połączenia systemów transportowych Pomorza ze szwedzkim regionem Blekinge. Wnioski z pilotażu pozwolą także na właściwe przygotowanie się do planowanego wprowadzenia zintegrowanego systemu płatności za usługi transportu zbiorowego w całym województwie pomorskim. System docelowy ma objąć zarówno transport miejski, jak i regionalny – w szczególności kolejowy.

ikona