Gdynia Innowacyjna

Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu

Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu // fot. Justyna Bronk

Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu // fot. Justyna Bronk

13.12.2019 r.

Skrzyżowanie ulic płk. Dąbka – Staniewicza na Pogórzu jest pierwszym w Gdyni korzystającym z innowacyjnego rozwiązania w postaci kamer termowizyjnych, które niezależnie od warunków atmosferycznych gwarantują wykrywanie pieszych uczestników ruchu. Wykrywają i dają priorytet. Gdynia konsekwentnie wprowadza strategię bezpieczeństwa w ruchu drogowym, która na pierwszym miejscu stawia pieszego.

- W styczniu tego roku po wizji lokalnej podjęliśmy decyzję o zaprojektowaniu i budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic płk. Dąbka- Staniewicza. Dziś skrzyżowanie ma nowoczesny system detekcji z kamerami termowizyjnymi. Będą one uzupełnieniem tradycyjnych przycisków, które również zostały tu zainstalowane. Takie innowacyjne rozwiązanie z pewnością podniesie komfort pieszych mieszkańców Pogórza, ale i kierowców włączających się do ruchu z wlotów podporządkowanych. Dzięki sygnalizacji zrobią to w bezpieczny sposób – podkreśla Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.



- Chcieliśmy sprawdzić to rozwiązanie w ramach projektu pilotażowego. Będziemy obserwować w jaki sposób zachowują się czujniki termowizyjne, będziemy obserwować ich awaryjność, ich zachowanie w różnych warunkach atmosferycznych. Nie wpłynie to w jakiś wyraźny sposób na warunki ruchu w ciągu ul. płk. Dąbka – mówi dr inż. Jacek Oskarbski, kierownik Działu Inżynierii Transportu ZDiZ w Gdyni.

Pomysł uruchomienia na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej zyskał aprobatę Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Entuzjazm wykazali też mieszkańcy okolicznych bloków, którzy codziennie pokonują to skrzyżowanie w drodze do domu czy pobliskiego sklepu.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni został wyznaczony do wykonania tej inwestycji i jeszcze w pierwszej połowie roku ogłosił postępowanie na realizację zadania w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”. Przetarg wygrał Zakład Usług Inżynierii Ruchu, który zrealizował zadanie w dwóch etapach. W pierwszym wykonano kompletną dokumentację projektową, natomiast w drugim etapie przeprowadzono roboty budowlane.

W ich efekcie powstała sygnalizacja świetlna, która kieruje ruchem wszystkich uczestników poruszających się w obrębie skrzyżowania.

Na przejściu przez ul. Płk. Dąbka zainstalowano 3 kamery termowizyjne. Pierwsza odpowiada za wykrywanie pieszych, którzy znajdą się na pasie dzielącym. Dwie pozostałe wykrywają pieszych znajdujących się przy krawędzi jezdni ul. Płk. Dąbka z jednej i  drugiej strony drogi. Ponadto skrzyżowanie zyskało 15 pętli indukcyjnych, 13 grup sygnalizacyjnych, 22 sygnalizatorów oraz 4  przyciski dla pieszych.

Całkowity koszt tej inwestycji to prawie 470 tysięcy złotych.

Źródło: ZDiZ w Gdyni
  • Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu // fot. Justyna Bronk
  • Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu // fot. Justyna Bronk
  • Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu // fot. Justyna Bronk
  • Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu // fot. Justyna Bronk
  • Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu // fot. Justyna Bronk
  • Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu // fot. Justyna Bronk
  • Inteligentne przejście dla pieszych na Pogórzu // fot. Justyna Bronk