Gdynia Innowacyjna

Noworoczne życzenia pomorskich przedsiębiorców

Noworoczne życzenia pomorskich przedsiębiorców // mat.prasowe

Noworoczne życzenia pomorskich przedsiębiorców // mat.prasowe

09.01.2020 r.

9 stycznia w Centrum Hevelianum w Gdańsku odbyło się coroczne spotkanie pomorskich przedsiębiorców „Noworoczna Lampka Szampana”. Zaproszeni goście tradycyjnie składali życzenia, wyrażając nadzieję na pomyślność regionu w roku 2020.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych Pomorza, świata nauki, kultury, polityki, biznesu, mediów, sportu oraz zagraniczni partnerzy.

Celem spotkania pomorskich przedsiębiorców tradycyjnie było wzniesienie toastu i wyrażenie życzeń, by w Nowym Roku sprawy gospodarcze w regionie szły w dobrym kierunku. Słowa uznania i nadziei popłynęły też z Gdyni. List prezydenta Gdyni Wojciech Szczurka podczas uroczystości odczytała Agnieszka Kukiełko, naczelnik Wydziału Polityki Gospodarczej w Urzędzie Miasta Gdyni.

- Z okazji Nowego Roku 2020 proszę przyjąć życzenia powodzenia i sukcesów w realizacji noworocznych zamierzeń podejmowanych dla dobra społeczności i gospodarki Pomorza. Składam również serdeczne podziękowania za zaproszenie na spotkanie pomorskich przedsiębiorców, które kultywuje coroczną tradycję. Państwa działalność znacząco pływa na wysoki poziom pomorskiej przedsiębiorczości. Firmy stanowią bowiem istotny warunek do zainicjowania wzrostu gospodarczego zarówno w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym. Tworzenie sprzyjającego otoczenia do wykorzystania potencjału sektora biznesu jest gwarancją trwałego, samodzielnego i długookresowego rozwoju i konkurencyjności każdego regionu. Gratulując dotychczasowych osiągnięć, raz jeszcze życzę Państwu, aby Nowy Rok przyniósł wiele powodów do zadowolenia, dając poczucie dumy i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.
  • Noworoczne życzenia pomorskich przedsiębiorców // mat.prasowe
  • Noworoczne życzenia pomorskich przedsiębiorców // mat.prasowe
  • Noworoczne życzenia pomorskich przedsiębiorców // mat.prasowe
  • Noworoczne życzenia pomorskich przedsiębiorców // mat.prasowe
  • Noworoczne życzenia pomorskich przedsiębiorców // mat.prasowe