Gdynia Innowacyjna

O inteligentnych miastach w stolicy Tajwanu

Nasz kraj w Tajpeju reprezntowała Gdynia

Nasz kraj w Tajpeju reprezntowała Gdynia

23.06.2022 r.

Ostatnia część jednej z najważniejszych konferencji smart city zakończyła się właśnie w Tajpej, stolicy Tajwanu. Wśród przedstawicieli miast całego świata nie zabrakło także Gdyni. Tematem przewodnim były inteligentne miasta, innowacje i transformacja cyfrowa.


Smart City Mayors’ Summit, największa na świecie platforma sieciowa, gromadzi burmistrzów i przedstawicieli miast z całego świata, aby wymieniali się swoimi spostrzeżeniami na temat najnowszych strategii i trendów w inteligentnych miastach. Takie spotkania jak Smart City Summit & Expo cyklicznie organizowane są zarówno w naszym kraju, jak i w innych nowoczesnych miastach w Europie i na świecie. Ponieważ Gdynia ma duże doświadczenie w zakresie smar city, przedstawiciele naszego samorządu coraz częściej dzielą się doświadczeniami, występując w roli prelegentów.

- Pandemia pokazała nam, że wiele spraw jesteśmy w stanie załatwić szybciej i sprawniej rozwijając smart rozwiązania już istniejące w naszym mieście – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, który reprezentował Gdynię w CTalk Smart City Summit & Expo. - Gdynia realizuje wiele innowacyjnych działań z korzyścią dla mieszkańców. Dzięki takim międzynarodowym spotkaniom, jak to w Tajpej, możemy czerpać kolejne inspiracje do radzenia sobie z wyzwaniami, które pojawiają się w naszych społecznościach ale też sygnalizować innym bieżące problemy, które nam już udało się rozwiązać.

Zakończone właśnie spotkanie CTalk w Tajpej dotyczyło tym razem transformacji cyfrowej. Podczas spotkania przedstawiciele najbardziej rozwiniętych miast na świecie wymienili się doświadczeniami ze swoich metropolii. Część uczestników była obecna zdalnie.Wśród prelegentów byli włodarze i przedstawiciele miast m.in. z Wielkiej Brytanii, USA, Brazylii czy Izraela. Dyskutowano nad następującymi zagadnieniami: Jakie wyzwania stoją przed miastami w zakresie wdrażania transformacji cyfrowej? Jak napędzać transformację cyfrową poprzez współpracę sektora publicznego i prywatnego?


Z naszego kraju zaproszono tym razem tylko jedno miasto - Gdynię. Prelegenci opowiadali o rozwiązaniach jakie zastosowali w swoich miastach i regionach w zakresie rozwiązań przyszłości w przestrzeni miejskiej.