Gdynia Innowacyjna

Rozdaliśmy tegoroczne nagrody Lider PPNT Gdynia

Grafika nagród Lider PPNT Gdynia

Grafika nagród Lider PPNT Gdynia

21.12.2022 r.

Tradycyjnie w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy plebiscyt LIDER PPNT Gdynia. To konkurs, w którym społeczność Parkowa nagrodziła tych spośród obecnych w PPNT, którzy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wyróżnili się poprzez swoją działalność biznesową. Przedstawiamy tych, którzy w 2022 roku zostali uhonorowani statuetką.

Lider PPNT to tytuł przyznawany Parkowiczom przez Parkowiczów. Konkurs, w którym firmy parkowe same nominują kandydatów, a następnie oddają na nich głosy. Celem plebiscytu jest skierowanie uwagi na obiecujące rozwiązania i nowoczesne technologie, które powstają w PPNT Gdynia. Liderów PPNT wybierano w pięciu kategoriach: Debiut, Produkt-Usługa, Wydarzenie , Osobowość, Coworker. Tradycyjnie została przyznana również Nagroda Specjalna od Dyrekcji PPNT Gdynia.
- Nagrody Lider PPNT Gdynia od lat stanowią wyraz uznania dla pomysłowości, innowacyjności i talentu osób realizujących swoje przedsięwzięcia w Parku. Pokazują też ogromny potencjał twórczy firm budujących parkową społeczność. Mnogość dyscyplin biznesowych, które zostały nagrodzone w tym roku, daje obraz tego w jak wielu obszarach rozwijane są projekty w PPNT: od IT, poprzez innowacyjne technologie środowiskowe, na aspektach sprzedażowych i branżowych działaniach networkingowych kończąc, co bardzo cieszy. Gratuluję wszystkim nagrodzonym i nominowanym. – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Gdyni ds. Gospodarki.

Debiut: Nanoseen
W tej kategorii można było zgłosić najnowsze osiągnięcia firm: projekty oraz produkty, które wzbudziły szczególne zainteresowanie – mediów, konkurencji, specjalistów, rynku odbiorców.

W tym roku nagroda powędrowała do Nanoseen za opracowanie unikatowych w skali światowej nanomembran do odsalania wody. Ich zastosowanie może w przyszłości pomóc w zwalczaniu niedostatku wody pitnej, w miejscach szczególnie zagrożonych jej niedoborem.
 
Produkt-Usługa: Gonito
To kategoria dla firm parkowych, o których w minionym roku było głośno: odniosły sukces komercyjny, zostały nagrodzone w prestiżowych konkursach branżowych i spełniają wymagania szeroko pojętej innowacyjności.
 
Podczas tegorocznej edycji Lidera Parkowicze postanowili nagrodzić Gonito, które opracowało usługę  kompleksowej obsługi  sprzedaży na zagranicznych rynkach, która wspiera przedsiębiorców z Polski i Europy Zachodniej w skalowaniu ich biznesu online.
 
Wydarzenie: Impreza Letnia
Tutaj nominację otrzymały najważniejsze i najciekawsze wydarzenia mające miejsce w PPNT Gdynia, które stanowiły wartość dodaną dla Parku.
 
Impreza Letnia została nagrodzona za wspieranie budowy społeczności parkowej poprzez wydarzenie, będące formą aktywnego wypoczynku i szansą na lepsze poznanie osób pracujących na co dzień w przestrzeni PPNT Gdynia.
 
Osobowość: Michał Herok
W tej kategorii nominowano parkowych aktywistów, wizjonerów oraz ludzi z wyjątkową charyzmą. Takich, którzy są przykładem, nie tylko pod względem biznesowym, ale również zarażają zaangażowaniem, wykazują inicjatywę, ujmują otwartością.
 
Michał Herok został uhonorowany Liderem za budowę jednej z wiodących polskich firm w obszarze SEO/SEM oraz opracowanie unikatowej usługi SEO 360.
 
Coworker: Paweł Korycki
Nagroda w tej kategorii jest odzwierciedleniem najlepszego projektu rozwijanego w coworkingu Strefy Startup Gdynia. Nominowane osoby opracowują rozwiązania, które mają szansę odnieść sukces komercyjny i w trafny sposób odpowiadają na potrzeby rynku.
 
Paweł Korycki został nagrodzony za tworzenie na co dzień pozytywnej atmosfery w przestrzeni oraz budowę działalności zajmującej się sprzedażą firm w złożonych realiach obrotu gospodarczego.
 
Nagroda Specjalna przyznawana przez Dyrektora PPNT Gdynia: Fundacja Let’s Manage IT
Let’s Manage IT jest firmą o krótkim stażu w PPNT Gdynia, lecz dała się poznać jako sprawny animator wydarzeń integrujących branżę IT. Oper8IT, IT Workplace of Tomorrow to konferencje, które dzięki laureatom tegorocznej Nagrody Specjalnej odbyły się w przestrzeni Parku. Działalność Let’s Manage IT wspiera budowę społeczności IT oraz stanowi platformę służącą prowadzeniu dialogu i wymiany doświadczeń dla osób działających w obszarze technologii informacyjnych.
 
W tym roku statuetkę przygotowało studio Baranska Design. Została ona stworzona ze szkła Glasstrico, które jest autorskim produktem Edyty Barańskiej. Technika Glasstrico jest utrzymana w duchu zero waste, polega na wykorzystaniu różnych sposobów wytwarzania szkła, w tym pochodzących z recyklingu. Nawiązuje do antycznych prac wywodzących się z Egiptu i Mezopotamii, oraz wytwórstwa weneckiego szkła Murano. Podczas branżowego wydarzenia Surface Design Show w Londynie szkło pochodzące z PPNT Gdynia zostało uznane za jeden z najciekawszych prezentowanych produktów.
 
Tradycyjnie nie zabrakło elementów artystycznych. Na otwarcie wydarzenia zaśpiewali najmłodsi Parkowicze z Przedszkola Mały Einstein. Natomiast na zakończenie rozdania Liderów z recitalem fortepianowym wystąpił Sławek Jaskułke. To artysta, który na co dzień komponuje muzykę fortepianową, orkiestrową, teatralną i filmową. W swojej twórczości inspiruje się naturą. Koncertował na największych światowych scenach, w tym słynnej nowojorskiej Carnegie Hall.
  • Na zdjęciu widoczny jest Michał Herok wraz ze statuetką Lidera.
  • Na zdjęciu widoczny jest Paweł Korycki wraz ze statuetką Lidera.
  • Na zdjęciu widoczny jest przedstawiciel firmy Gonito wraz ze statuetką Lidera.
  • Na zdjęciu widoczne są przedstawicielki firmy Nanoseen wraz ze statuetką Lidera.
  • Na zdjęciu widoczni są przedstawiciele PPNT Gdynia wraz ze statuetką Lidera.
  • Na zdjęciu widoczni są przedstawiciele Fundacji Let's Manage IT wraz ze statuetką Lidera.