Gdynia Innowacyjna

Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni

Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni // fot. Justyna Bronk

Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni // fot. Justyna Bronk

28.10.2019 r.

Gdynia jest gospodarzem seminarium Komisji Planowania Przestrzennego Miast. Wydarzenie zgromadziło członków Związku Miast Bałtyckich między innymi ze Szwecji i Danii. „Zielone Miasta – Miejskie Otwarte Zielone Obszary” – to główny temat trzydniowego seminarium.
 
- Nie ma silniejszego narzędzia wpływu na miasto niż planowanie – mówi wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała. - Takie seminarium to podwójna korzyść. Po pierwsze, możemy pokazać, że Gdynia to piękne miasto z niezwykłym potencjałem, a po drugie – wspólnie poszukać rozwiązań. Kwestia, by nasze miasta były coraz zieleńsze jest niezwykle istotna. Nie tylko z punktu widzenia estetyki, ale także walki ze zmianami klimatycznymi oraz potrzeb mieszkańców. Rozmawiamy o kwestiach, które w najbliższym czasie będą miały kluczowe znaczenie w planowaniu miejskim – dodaje.
 
Wprowadzeniem do seminarium było wystąpienie Iwony Markešić, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Gdyni. Przedstawiła ona aktualne plany i wyzwania stojące przed miastem w kwestii rozwoju przestrzennego. Przypomniała, że Gdynia jest miastem wyjątkowym, którego znakiem rozpoznawczym jest architektura modernistyczna. Miasto podejmuje działania na rzecz spójności architektonicznej, by nowoczesna architektura wpisywała się w historyczny modernizm. Zgromadzonym podczas seminarium gościom zostały zaprezentowane plany zabudowy terenów po dawnym Dalmorze oraz rozwój zachodniej części Gdyni. Na przykładzie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino przedstawiono starania władz miasta o to, by była to przestrzeń przyjazna mieszkańcom, by nie musieli oni zbyt często korzystać z samochodów i wszędzie mieli blisko, a przede wszystkim, by w dzielnicy było więcej zieleni.
 
- Lokalny plan zagospodarowania jest ważny dla rozwoju miasta i potencjalnych inwestorów. Przyspiesza podejmowane przez deweloperów decyzje budowlane. Planami zagospodarowania objęte aktualnie jest 31% miasta. To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że prawie 50% obaszru Gdyni stanowią tereny zielone – podkreślała Iwona Markešić, dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Gdyni

Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zwiedzić Gdynię. Seminarium to również działania praktyczne. W ciągu trzech dni zaplanowano przeprowadzenie warsztatów dotyczących Polanki Redłowskiej, Kamiennej Góry czy Parku Centralnego. Zakończy je przedstawienie wspólnych wniosków i propozycji rozwiązań.
 
- Union of the Balic Cities to związek miast, które dobrze znają swój kontekst historyczny i kulturowy oraz otoczenie biznesowe. Liczę na to, że pomysły, które się pojawią będą aplikowane i że szybko uda się wprowadzić je w życie z pożytkiem dla naszych miast i mieszkańców – podkreśla Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

Związek Miast Bałtyckich (UBC) jest siecią ponad 100 miast z 10 państw położonych nad Morzem Bałtyckim. Założony został w 1991 roku w Gdańsku. Gdynia jest członkiem od samego początku.
  • Wiceprezydent Gdyni Katarzyna Gruszecka-Spychała // fot. Justyna Bronk
  • Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni // fot. Justyna Bronk
  • Paweł Żaboklicki - sekretarz generalny Związku Miast Bałtyckich // fot. Justyna Bronk
  • Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni // fot. Justyna Bronk
  • Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni // fot. Justyna Bronk
  • Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni // fot. Justyna Bronk
  • Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni // fot. Justyna Bronk
  • Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni // fot. Justyna Bronk
  • Zielone miasta – seminarium Związku Miast Bałtyckich w Gdyni // fot. Justyna Bronk