Gdynia Innowacyjna

Zielony wodór przyszłością Europy

 Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych „H2 Poland” w Poznaniu - panel

Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych „H2 Poland” w Poznaniu - panel "Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory" z udziałem online Katarzyny Gruszeckiej-Spychały, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki. Fot. Maurycy Rzeźniczak

19.05.2022 r.

W Poznaniu odbyło się dwudniowe Środkowoeuropejskie Forum Technologii Wodorowych „H2 Poland” - pierwsze w naszym rejonie Europy targi w całości poświęcone technologiom wodorowym. Podczas drugiego dnia Forum w debacie „Wodór dla samorządu. Czy wodór może wygrać wybory?” wzięła udział online Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

Gospodarka wodorowa jest jednym z obiecujących kierunków ograniczania globalnych zmian klimatu, a Komisja Europejska traktuje wodór jako kluczowe narzędzie do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Wodór ma być paliwem, które zrewolucjonizuje unijną energetykę i umożliwi jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych – w celu przybliżenia Europy do neutralności klimatycznej.

Dlatego odbywające się w Poznaniu Forum wpisuje się w strategię KE i jest odpowiedzią na potrzebę popularyzacji wiedzy dotyczącej technologii nisko i zeroemisyjnych – ma być zaczynem do projektu opartego na współpracy biznesu, nauki, samorządów i organizacji pozarządowych na rzecz maksymalizacji udziału polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w łańcuchu dostaw w toku realizacji inwestycji wodorowych. A polskie zasoby są niebagatelne – posiadając zarówno odpowiednie zaplecze przemysłowe jak i liczną kadrę wykwalifikowanych osób, jesteśmy piątym na świecie i trzecim w Unii Europejskiej producentem wodoru. To szansa rozwojowa, ale i wyzwanie związane z dekarbonizacją tej produkcji.

Wodór dla samorządu

Jak zaznaczają organizatorzy Forum, zastosowanie wodoru na poziomie samorządów to nie tylko kwestia jego wykorzystania w komunikacji publicznej czy w pojazdach miejskich, jak śmieciarki czy zamitarki, ale także element polityki energetycznej – magazynowanie i przetwarzanie energii, ciepłownictwo. Kwestie zeroemisyjności związane z pakietem „Fit for 55” oraz odejście od paliw kopalnych – także w kontekście agresji Rosji na Ukrainę – zmusi samorządy do modyfikacji podejścia we wspomnianych kwestiach.

Podczas debaty, prowadzonej przez Tomasza Pelca z Nexus Consultants, paneliści: Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki; Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Wodorowej; Piotr Korytkowski, prezydent Konina oraz Józef Zajkowski, wójt Gminy Sokoły szukali odpowiedzi na pytania związane z zastosowaniem wodoru na poziomie samorządów: Czy samorządy są gotowe do budowania nowych modeli biznesowych? Jakie bariery – poza ceną wodoru oraz ceną pojazdów wodorowych – definiujemy w kontekście wdrożenia gospodarki wodorowej na poziomie lokalnym? Czy istnieje możliwość redefinicji podejścia do organizacji systemu komunikacji? Czy jesteśmy w stanie budować lokalne „eco-systemy” w oparciu o technologie wodorowe? Czy samorządy mogą odgrywać rolę „animatora” w kreowaniu gospodarki wodorowej? Wreszcie, jak wykorzystać wodór na polskiej wsi?

Katarzyna Gruszecka-Spychała zgodziła się na wstępie z prowadzącym panel Tomaszem Pelcem, że samorządy nie są w łatwej sytuacji, jeśli chodzi o rozwój gospodarki wodorowej.

- Nawet jeśli wszelkie względy merytoryczne, ale nawet finansowe liczone w okresie długoterminowym, stanowczo przekonują, że należy inwestować w nowe technologie, to czasami możemy nie być do tego zdolni płynnościowo. I to jest wielkie zagrożenie, a zarazem mój apel, który kieruję do strony rządowej, aby dostrzegając to ryzyko, pomogła samorządom np. właśnie w utrzymaniu płynności – powiedziała wiceprezydent Gdyni i dodała, że podstawową rolą samorządów nie jest robienie biznesu i wdrażanie konkretnych innowacji, lecz stwarzanie dobrych warunków i budowanie szerokiej kultury innowacyjności, w której każdy dostrzeże pewną korzyść dla siebie.

Z wystąpienia Katarzyny Gruszeckiej-Spychały płynie kilka wniosków. Jako że Gdynia myśli o wykorzystaniu wodoru nie tylko jako paliwa do taboru miejskiego, ale znacznie szerzej, jak np. o kwestiach spalania odpadów i pozyskiwania wodoru z elektrolitu, należy zacząć od kształcenia kadr i budowy infrastruktury wodorowej. Ważne jest stworzenie wspólnej grupy zakupowej wśród miast, które będą z wodoru korzystać oraz zbudowanie grupy interesariuszy, którzy zmierzają do wspólnego celu.

- Bardzo cenię sobie współpracę z Portem Gdynia, dużym portem o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Liczę, że dzięki temu rzeczywiście uda się stworzyć hab wodorowy z prawdziwego zdarzenia – mówiła przedstawicielka gdyńskiego samorządu.

Wiceprezydent podkreślała także rolę budowania świadomości społecznej, niwelującej spory i obawy, które mogą stać na przeszkodzie bardzo ambitnych projektów oraz prowadzenia dialogu z mieszkańcami, gdyż samorząd czeka rewolucja w planowaniu przestrzennym.

Ale jest jeszcze jeden aspekt stworzenia przez samorząd oferty edukacyjnej i biznesowej, związanej z OZE. To przyciąganie nowych mieszkańców, gdyż również gminy, takie jak Gdynia, które słyną z atrakcyjności życia, potrzebują zachęt napływowych dla mieszkańców.

Organizatorem Środkowoeuropejskiego Forum Technologii Wodorowych „H2 Poland” była Grupa MTP, zaś współorganizatorem wydarzenia odpowiedzialnym za część merytoryczną Forum był Polski Klaster Technologii Wodorowych, który działa od 2017 roku i koordynowany jest przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza z siedzibą w Gdańsku.

Misją Klastra jest inicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych oraz czystych technologii energetycznych.

- Prowadzimy działania mające na celu promocję firm krajowych, analizujemy europejskie trendy. Pomagamy wdrażać strategie biznesowe, budować partnerstwa i ułatwiać wymianę wiedzy poprzez konferencje, seminaria i projekty EU na rzecz Klastra i jego firm. Jesteśmy inicjatorami i prowadzimy projekty rozpoznawalne nie tylko w skali kraju, ale również globalnie: Pomorska Dolina Wodorowa, NeptHyne, Konferencja Wodorowa PCHET, czy najnowszy w portfolio projekt H2Global - podkreśla Piotr Maksyś, dyrektor Klastra.

Rangę wydarzenia podkreśliła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, w przemówieniu inauguracyjnym Forum, wygłoszonym on-line.

O wodorze w Gdyni

Międzynarodowa Konferencja PCHET 2 w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni, fot. Kamil Złoch
Międzynarodowa Konferencja PCHET 2 w Pomorskim Parku Technologicznym w Gdyni, fot. Kamil Złoch
Kolejnym wydarzeniem, które będzie także dotyczyło technologii wodorowych, będzie V edycja Konferencji Wodorowej PCHET, organizowana 4 i 5 października w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym w Gdyni, pod hasłem: „Energia odnawialna podstawą gospodarki wodorowej”.

Konferencja w Gdyni zagłębi się w najnowsze osiągnięcia technologiczne - trwające i nadchodzące projekty, a także prognozy rynkowe rozwijającego się sektora wodorowego. Wydarzenie będzie również okazją do spotkania wszystkich interesariuszy z firm energetycznych, rządu i sektora badawczego.

Podczas pierwszego dnia Konferencji, po raz pierwszy w historii zostanie wręczona Europejska nagroda wodorowa Hydrogenium, która jest wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć firmy, osób i inwestycji, które w szczególny sposób napędzają rozwój branży wodorowej.