Gdynia Mobilna

Bezpłatne parkowanie w niedziele – przyjmowanie wniosków

wejście do Biura Obsługi Klienta SPP w Gdyni, budynek, widoczne logo ZDiZ

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania ZDiZ w Gdyni przy ul. T. Wendy 15 // fot. ZDiZ

21.04.2022 r.

Od czwartku, 21 kwietnia będzie można składać wnioski o nadanie Identyfikatora Mieszkańca Gdyni uprawniającego do bezpłatnego parkowania w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania w Gdyni w każdą niedzielę. Darmowy postój dla gdynian, którzy zarejestrują pojazd w systemie, będzie obowiązywać od 15 maja.


– Identyfikator Mieszkańca Gdyni uprawniający do bezpłatnego parkowania w niedziele mogą uzyskać osoby posiadające samochód, zameldowane w Gdyni i rozliczające PIT w naszym mieście. Będzie on przyznawany maksymalnie na 12 miesięcy – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Od czwartku (21 kwietnia) wniosek o nadanie identyfikatora będzie można złożyć drogą mailową na adres email: identyfikator_niedzielny@zdiz.gdynia.pl lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 15.

– Wnioskując o identyfikator, mieszkaniec będzie musiał okazać dokument potwierdzający formę prawną użytkowania pojazdu: własność, współwłasność, umowę leasingu, najmu, dzierżawy, użyczenia oraz udokumentować rozliczanie podatku w Gdyni. Zameldowanie potwierdzimy na miejscu  – tłumaczy Michał Felon, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni.


Wniosek o nadanie Identyfikatora Mieszkańca Gdyni znajdziemy na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni w zakładce „parkowanie”. Na stronie znajdziemy również wzór umowy użyczenia.

Procedura będzie podobna do tej, którą znamy z wydawania abonamentów dla mieszkańców, jednak identyfikatory będą nadawane nieodpłatnie. Co ważne, numer rejestracyjny pojazdu będzie zakodowany w systemie, nie będzie konieczności fizycznego posiadania identyfikatora.

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego miesiąca weszła już w życie część zmian upraszczająca zasady płatnego postoju w Gdyni. Najważniejsze zmiany, które już obowiązują to:


  • Zmniejszenie liczby stref do dwóch – Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania (powstałej z połączenia dotychczasowych stref A, B i C)
  • Mieszkańcy nieruchomości graniczących ze strefami uzyskali możliwość zakupu abonamentu typu „M”;
  • Wprowadzono możliwość rozszerzenia granic obowiązywania abonamentu mieszkańca o część drugiej strefy (jeśli znajduje się ona w promieniu 300 metrów od miejsca zameldowania);
  • Opłata dodatkowa za brak opłaconego miejsca postojowego wynosi 150 zł (wcześniej wynosiła 200 zł z możliwością obniżenia do 150 zł w przypadku wpłaty w ciągu 7 dni);
  • Zgodnie z wnioskami mieszkańców Strefa Płatnego Parkowania została rozszerzona o ulicę Batalionów Chłopskich w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana;
  • Wniesienie opłaty w droższej strefie (Śródmiejskiej) upoważnia do postoju w tańszej strefie;
  • Prawo do zakupu abonamentu typu „M” mają osoby korzystające z pojazdu na podstawie umowy użyczenia, przy spełnieniu pozostałych warunków (zameldowanie oraz rozliczanie podatku od osób fizycznych (PIT) w Gdyni).

Kontakt z Biurem Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania:

Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania
ul. Tadeusza Wendy 15 (wejście z prawej strony budynku)
81 – 341 Gdynia
tel. 58 764 40 00 (sekretariat)
e-mail: spp@zdiz.gdynia.pl
tel. 58 764 40 21, 58 764 40 22
Godziny otwarcia:
poniedziałek 9:00 – 17:30
wtorek – piątek 7:30 – 15:00